Obligatorisk kunskap om sändebuden

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376) Taysîr-ul-Karîm, sid. 109-110 Såsom det är obligatoriskt att ha kunskap om Herren är det också obligatoriskt att ha kunskap om Hans sändebud och egenskaperna de måste ha, inte får ha och kan ha. All sådan information anammas från Allâhs beskrivning av dem i Qur’ânen. Några av dessa drag […]

23. Den troendes ödmjukhet och den otrognes arrogans

Den troende ödmjukar sin inför sanningen och skapelsen. Han vill Allâhs varierande slavar väl med sina ord, handlingar och avsikter. Ateisten förhåller sig arrogant till sanningen och skapelsen, ser upp till sig själv och är inte välvillig. Den troendes hjärta är tomt på bedrägeri, illvilja och hat. Han önskar muslimerna det han önskar sig själv […]

14. Ahl-us-Sunnah tillåter varningar för Ahl-ul-Bid´a

34 – De tror på att Allâh (ta´âlâ) skapade djävlarna för att viska till människorna, lura dem och bedra dem och att Satan slår dem med vansinne med sina beröringar. 35 – På jorden förekommer magi och magiker. Det är otro att utöva magi och anse att den kan gagna och skada utan Allâhs tillstånd. […]

Skattletare finner skatt

Fråga: En person vet att en annan person har en skatt på sin mark. Hur kan den förste gagnas av skatten som finns på en mark som inte tillhör honom? Svar: Det enda föreskrivna sättet är att han kommer överens med markägaren och berättar för honom att han tror att det finns en skatt i […]