Händerna på bröstet i alla fall

Fråga: Jag märker att vissa bedjande placerar händerna under naveln eller något ovanför och inte på bröstet. Kan ni klargöra sakfrågan? Svar: Det är föreskrivet att placera händerna på bröstet, både innan Rukû´ och efter Rukû´. Så har det bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Wâ’il bin Hudjr och Hulb bin Yazîd […]

Därav platsbyte efter obligatorisk bön

Fråga: Vad är visheten med att byta plats efter obligatorisk bön och be rekommenderad bön någon annanstans? Svar: Mig veterligen finns det ingen bekräftad hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sakfrågan. Bara svaga hadîther rapporteras i ämnet. Däremot säger vissa lärde som anser att platsbyte är rekommenderat att visheten ligger i att […]

76. Ut ur helvetet förr eller senare

Ett annat exempel är hadîthen: ”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras […]

Förbjudet att fortsätta be i orent tillstånd

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

14. Den svarta hunden är en djävul

En hund som sticker ut i mängden är den svarta, ty den är en djävul. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den svarta hunden är en djävul.”1 Därför skall den svarta hunden dödas till skillnad från andra hundar som bara får dödas om de bits. Också är den svarta hunden ensam om att bryta […]

Böneutrop innan tid

al-Bukhârî sade: 13 – Kapitel om böneutrop innan gryning 621 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zuhayr berättade för oss: Sulaymân at-Taymî berättade för oss, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från ´Abdullâh bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Låt inte Bilâls böneutrop sätta stopp för er måltid. Han ropar till […]

Hälsning med handgest

Fråga: Vad är domen för fredshälsning tillsammans med handgest? Svar: Det är inte tillåtet. Det är Sunnah att enbart uttala fredshälsningen vid såväl hälsning som svar på hälsning. Fredshälsning med handgest är alltså inte tillåten då handlingen är typisk för vissa hädare. Inte heller är det överensstämmande med Allahs [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]D[/Islamic] föreskrift. Däremot är […]

Störig högläsning i bön

Fråga: Vissa bedjande läser Qur’ânen och erinran högt så att de stör dem som ber bredvid… Svar: Det är inte tillåtet. Han skall inte höja rösten och störa de andra. En natt såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagarna läsa högt och sade: ”Människor! Alla har ni intima konversationer med er Herre. Ingen skall […]

Sudjûd med mössa

Fråga: Är det tillåtet att göra Sudjûd med mössa (الطاقية)? Svar: Det är föraktfullt att göra Sudjûd med mössa, palestinasjal (الغترة) och andra påsatta kläder. Orsaken är att de har direkt kontakt med den bedjande. Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi brukade be tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hög hetta. Om […]