110. Ingen grupp i mängden

Publicerad: 19.10.16 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 254-256 Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî Fråga 110: Vissa människor hävdar att Salafiyyah är en grupp i mängden och att de har samma dom som alla andra grupper. Vad säger ni om det? Svar: Precis som vi […]

Sjömannens bön

559 – Jag frågade min fader om sjömannen som är på sjön utan familj. Ska han be fulltalig bön eller korta? Han svarade: ”Om hans familj är med honom, ber han fulltaligt. Och om han har familj och bostad men som inte är med honom på båten och som han ska återvända till, kortar han […]

Bön i båt

532 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om mannen som sitter och ber i en båt. Han svarade: ”Om han kunde stå och be, föredrar jag att han tar om bönen.” 533 – Jag hörde Ahmad bli frågad om bön i båt. Han svarade: ”Han ska be stående om möjligt.”

Bäst att inte fasta

Fråga: Rekommenderas resenären att fasta då dagens resor är knappt besvärliga sett till transportmedlen? Svar: Det är bäst att inte fasta. Däremot är det harmlöst för resenären att fasta eftersom bådadera har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna. Skulle det bli varmt och besvärligt är det rekommenderat att låta bli. Det […]

Vänder du ryggen åt Sunnah?

Abû Dâwûd sade: 557 – Dja´far bin Musâfir berättade för oss: ´Abdullâh bin Yahyâ berättade för oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb och al-Layth berättade för mig: Yazid bin Abî Habîb berättade för mig: Kulayb bin Dhuhl al-Hadhramî underrättade honom, från ´Ubayd bin Djabr som sade: ”En gång i Ramadhân var jag med Allâhs sändebuds (sallâ […]

1. Hadîth ”Under tiden som Mûsâ stod…”

134 – Ubayy bin Ka´b (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Under tiden som Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och predikade för israeliterna blev han frågad: ”Vem är den kunnigaste människan?” Han svarade: ”Jag är den kunnigaste.” I och med att han inte refererade den kunskapen till […]

Resenär bad sittande då han kunde stå upp

532 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om mannen som satt och bad i en båt. Han svarade: ”Om han klarade av att stå upp och be, tycker jag att han ska ta igen bönen.” 533 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om bön på båt varvid han svarade: ”Han ska […]

Må Allâh förfula denna sekt!

48 – ´Allâmah Thumâmah bin Ashras, skolastikern Abû Ma´n an-Numayrî al-Basrî. Han tillhörde Mu´tazilahs ledargestalter och påstod att Qur’ânen är skapad – majestätisk vare Han som har sänt ned den! Ibn Hazm sade: ”Det sägs att han brukade säga att universum är sett till dess natur Allâhs handling.” Han sade: ”Efterapande judar, nasaréer och hedningar […]