Den bästa skapelsen

Muslim sade: 2369 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Alî bin Mushir och Ibn Fudhayl berättade för oss: al-Mukhtâr bin Fulful underrättade oss, från Anas bin Mâlik som sade: ”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Du bästa skapelse!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

De värsta och de bästa

Ju mer en person åtrår och förmår anskaffa sig kunskap och dyrkan, desto mer uppnår han om Allâh skyddar honom mot Satan. Å andra sidan kommer han också att utgöra en större prövning om Satan lyckas övermanna honom. Således sade ash-Sha´bî: ”De lärda är de värsta i alla samfund bortsett från muslimerna; deras lärda är […]