Lika barn leka bäst

3214 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det rättfärdiga umgänget och det dåliga umgänget är som en parfymförsäljare respektive en smed. Parfymförsäljaren kommer antingen att bjuda dig, sälja den till dig eller också får du åtminstone ta del av hans ljuvliga doft. Smeden kommer antingen att bränna upp dina kläder eller också får […]

Då är det bäst för alla att be

Fråga 23: Lekmännen säger att det är bäst för kvinnan att be när samlingen har bett klart i moskén. Har det någon grund? Svar: Det är grundlöst. Precis som för alla andra är det bäst för kvinnan att be så fort tiden går in. Det enda undantaget är ´Ishâ’ som hon bör be efter den […]

Den bäste muslimen

Muslim sade: 40 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr bin ´Abdillâh bin ´Amr bin Sarh al-Misrî berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss, från ´Amr bin al-Hârith, från Yazîd bin Abî Habîb, från Abûl-Khayr som berättade att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs säga: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]