Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah?

Fråga: Får imamen läsa Basmalah högt innan al-Fâtihah? Svar: Det beror på rättsskolan som följs av landet han befinner sig i. Om landet följer en rättsskola som inte läser Basmalah högt, låter han bli för att inte förvirra folk. Och om landet följer en rättsskola som läser Basmalah högt, gör han detsamma.

Erinrad inledningsbön

Fråga: Om jag glömmer bort inledningsbönen och kommer på den först efter att ha läst Basmalah. Skall jag läsa den då? Svar: Nej. Den är bara rekommenderad. Bönen är giltig fastän den uteblir. Dess tid och plats är alltså förbi.

En flicka vid namn Basmalah

Fråga: Är det tillåtet att ge en flicka namnet Basmalah? Svar: Nej. Finns det inga andra namn? Ge henne ett annat namn.

Då hädar han som förkastar en hadîth

Enligt mig är det inte tillåtet att oinskränkt säga att den som förkastar en mångfaldigt rapporterad hadîth är otrogen eller inte otrogen och att den som förkastar en autentisk hadîth är syndig. Varken det ena eller det andra skall sägas oinskränkt. Det korrekta är – och Allâh vet bättre – att den som förkastar en […]