Make betalar makans allmosa

Fråga: Min fru har ett eget bankkonto. En gång om året betalar jag hennes allmosa från mina egna pengar. Är det tillåtet eller måste det vara från hennes egna pengar? Svar: Det är tillåtet men du måste underrätta henne om det så att hon kan avse. I detta fall är du hennes vikarie. Hon måste […]

Bara de fattiga får pengarna

Fråga: En person har pengar på sitt bankkonto i sitt hemland. Han har haft dem i ett år nu. Skall han betala deras allmosa här eller låta någon betala den å hans vägnar i hemlandet? Svar: Bådadera är tillåtna. Om han betalar den till de fattiga här, får han göra det. Det är bättre. Det […]