Måste betala tillbaka lånet

Fråga: En man har lånat 100.000 SAR av banken och ska avbetala lånet med en ränta på 20% varför den slutgiltiga summan hamnar på 120.000 SAR. Vad är domen för lånet? Svar: Om han ändå ställde den frågan innan han tog lånet. Vill han undkomma lånet nu? Det går inte så. Han ska betala lånet, […]

Anställning på bank

Fråga: Jag har erbjudits en anställning på en bank som handlar med ränta. Får jag arbeta där? Svar: Nej, arbeta inte där. Banker handlar med ränta. Arbetar du där samarbetar du med den om synd och fiendskap. Samtidigt förbannade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) alla som tar emot ränta, betalar den, undertecknar den och […]

16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

Tio års obetald allmosa

Fråga: I tio år sparade jag pengar varefter jag gifte mig och köpte en bil. Under dessa år betalade jag inte allmosan. Vad är domen för det? Svar: Vissa människor tror att de inte behöver betala allmosa om de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det stämmer inte. Allmosa måste betalas på pengar oavsett om […]

Obetald allmosa pga. giftermål och bil

Fråga: I tolv år sparade jag pengar för att gifta mig. Till sist gifte jag mig och köpte en bil utan att betala allmosa under alla dessa år. Vad är domen för det? Svar: Vissa tror att de inte är skyldiga att betala allmosa så länge de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det är […]

Teknisk support på bank

Fråga: Jag arbetar som programmerare. Min arbetsgivare och gode man ber mig arbeta som teknisk support på en bank. Får jag göra det? Svar: Nej. Banken är hem för räntan. Tjäna inte banken och arbeta inte i dess tjänst.

Förhållandet till banktjänstemannens försörjning

Fråga: Min broder jobbar på en bank. Det är han som försörjer oss och familjen. Får vi ta emot hans försörjning och livnära oss på den? Svar: Om ni inte har något annat alternativ, försörjer ni er på det. Och om ni har ett annat alternativ, får ni inte livnära er på hans pengar.

Väktare på bank

Fråga: En man arbetar för ett väktarföretag som betalar hans lön. Företaget har gett honom uppdraget att vakta en bank som arbetar med ränta. Är det tillåtet för honom? Svar: Om han kan förflyttas till ett annat ställe, är det bättre för honom och hans samvete. Om han inte klarar av det, vaktar han den. […]

Aktier i räntebanker

Fråga: Hur lyder domen för att ha aktier i banker som handlar med räntor. Inom en snar framtid kommer Riyâdh-banken att lägga ut aktier. De kommer att sälja dem för etthundra SAR och efter ett par veckor kommer aktieägaren kunna sälja dem för tusentals SAR. Hur lyder domen för denna handling? Svar: Svaret finns i […]