Förtala inte andra

Fråga: Kan ni råda människorna att respektera Salafiyyahs kallare och att inte förtala dem? Svar: Jag hoppas att sådana människor inte finns. För det första är det baktal att förtala de lärde och kallarna till sanningen, oavsett om de är levande eller döda. Det är allvarligt ehuru folk har börjat ta lätt på det. Att […]

Tal och skratt under böneutrop

al-Bukhârî sade: 10 – Kapitel om tal under böneutrop Sulaymân bin Surad talade medan han kallade till bön. al-Hasan sade: ”Det är harmlöst att skratta medan man kallar till bön eller läser Iqâmah.” FÖRKLARING Tal är tvivelsutan harmlöst, framför allt vid behov eller i samband med råd. Exempel på det är att inleda böneutropet och […]

Den bäste muslimen

Muslim sade: 40 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr bin ´Abdillâh bin ´Amr bin Sarh al-Misrî berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss, från ´Amr bin al-Hârith, från Yazîd bin Abî Habîb, från Abûl-Khayr som berättade att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs säga: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]