De aktiverade ´Abdullâh ´Azzâm mot al-Albânî

Jag ber Allâh förlåta honom för den tabben. Det är resultatet av al-Ikhwân al-Muslimûns sektanda. De aktiverade honom och motiverade honom att skriva tre serieartiklar i tidskriften ”al-Mudjtama´”. Där står det att al-Albânî gör Takfîr på Sayyid Qutb. al-Halabî1: I den betydelsen, Shaykh, men inte ordagrant. al-Albânî: Må Allâh vägleda honom. al-Halabî: Han skrev att […]

al-Albânî om ´Abdullâh ´Azzâm

Publicerad: 2010-02-04 Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (166)   Fråga: ´Abdullâh ´Azzâm stör mycket detta land (dvs. Afghanistan)… Svar: Tyvärr så är ´Abdullâh ´Azzâm, även om han tenderar till Salafiyyah, överväldigad av al-Ikhwân al-Muslimûns metodik. Denna Hizbiyyah är svår för människorna att lämna.