Därav imamernas imam

Fråga: Hur kommer det sig att Ibn Khuzaymah kallas för ”imamernas imam”? Svar: På hans tid vill säga. Det är nog den bästa förklaringen. Han var sin tids imamernas imam på grund av att han höll hårt fast i dogmen och avvisade Ahl-ul-Bid´a. Må Allâh benåda honom. Han dog samma år som Ibn Djarîr (rahimahullâh), […]

Inga bra böcker

Fråga: Vad anser ni om böcker skrivna av Khâlid Muhammad Khâlid och i synnerhet ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl” och ”Khulafâ’-ur-Rasûl”? Svar: Jag har inte läst dem. Jag känner dock till författarens äldre böcker och de är inte bra. En av dem heter något i stil med ”Min hunâ nabda’”. Den är inte bra. Flera avvisningar har skrivits […]