Även ignoranten ska avvisas

För ett tag sen fick jag syn på en granskning, eller rättare sagt en förstörelse, av Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyahs bok ”Ighâthat-ul-Lahfân” där granskaren blottar sin klara och skandalösa okunnighet. Sett till att jag ser mig vara skyldig att måna om kunskapens status och värna om den profetiska Sunnah, har jag beslutat mig för att skriva […]

Förhållande till dogmatiska tvivel

Fråga: Människor faller i många tvivel. Ska jag ha kunskap om tvivel och avvisa dem eller bara undvika dem? Svar: Bådadera; du skall skydda dig mot dem och varna andra för dem.

Innoverar för folkets skull

Fråga: Vissa innovationer görs för folkets skull. De rättar sig efter människorna eftersom de anser att de är okunniga… Svar: Vem är okunnig? Oavsett är innovationer otillåtna helt och fullt och får inte accepteras. Faktum är att de måste avvisas och förkastas. Det är inte alls tillåtet att förtiga dem.