18. En hyllning till al-Hamawiyyah

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Fri är Allâh från brister! Hur kommer det sig att varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon från Salaf sade åtminstone en gång att vi inte ska betro alla dessa […]

al-Albânîs krav för att innovatören inte bojkottas

Fråga: Numera finns flera inriktningar, dogmatiska sekter, tolkningar och så vidare varför en muslim kan låta bli att hälsa till sin muslimske broder, hälsa tillbaka till honom, besöka honom, följa meningsmotståndares begravningståg med mera. Han nämner individer och säger att de besitter det ena och det andra. När vi säger åt honom att det han […]

Fel som utesluter individen ur Salafiyyah

Fråga: Vad är det för avvikelse som utesluter dess utövare ur Salafs metodik? Svar: Klar och tydlig avvikelse inom en klar och tydlig dogm. Till exempel dementi av beskådningen av Allâh på Domedagen. Den dogmen är ju bekräftad i Qur’ânen och mångfaldigt återberättad Sunnah. En sådan person döms för innovation och utesluts ur Salafiyyah. Ännu […]

Baktal eller välvilja?

Fråga: Hör det till förbjudet baktal att varna för en person om motivet är korrekt? Svar: Det är inte baktal, det är välvilja. Om personen har fått råd och fortsätter vidhålla sin avvikelse, måste människorna avrådas från honom så att de inte luras av honom.

28. al-Albânî och Wahhâbiyyah

ad-Duwaysh sade att al-Albânî förtalade Wahhâbiyyah och sade: ”Vad har jag med Wahhâbiyyah att göra? Jag kritiserar dem förmodligen mer än vad andra gör. Det vet mina närvarande bröder.”1 Därefter sade ad-Duwaysh: ”Detta är ett farligt uttalande. Om det granskas ur ett föreskrivet perspektiv innebär det ett avståndstagande från Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall. Särskilt […]

11. Var rädd och aktsam

Bäva för Allâh. Bäva för att du skall gå vilse och hamna i avguderi och avfalla från din religion. Var rädd för att prioritera jordelivet framför livet efter detta. Bäva och var försiktig samtidigt som du skall glädjas över dessa Allâhs gåvor och över Hans barmhärtighet och vägledningen som Han har underlättat för dig. Var […]

Förhållandet till studenten som förfelar

Fråga: Om en student vars dogm är bra överlag faller i några fel. Måste vi hata honom och undvika honom? Svar: Råd honom. Måhända är han okunnig och vet ej. Klargör för honom. Råd honom. Om han vidhåller skall ni hata honom i enlighet med hans avvikelse.