De får varken dödas eller kränkas

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ”Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Allâh och de berövar aldrig en människa livet – som Allâh har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt […]

24. När bröts avtalet?

Fråga 24: När bröts avtalet? Svar: Under tre års tid var de belägrade i passagen. Till sist såg Hishâm bin ´Amr, Zuhayr bin Abî Umayyah, Mut´im bin ´Adî, Abûl-Bakhtarî bin Hishâm och Zam´ah bin al-Aswad bin ´Abdil-Muttalib till att avtalet upphävdes. Det revs sönder varpå termiter åt upp alla pappersbitar frånsett Allâhs (´azza wa djall) […]

23. Hur reagerade Quraysh när profetens hus stödde honom?

Fråga 23: Vad gjorde avgudadyrkarna när de såg det? Svar: De enades om att sluta umgås, tala och ingå i ingifte med Banû Hâshim och Banû ´Abdil-Muttalib. Avgudadyrkarna skrev på ett avtal som de hängde upp på Ka´bah. Följaktligen träffades Banû Hâshim och Banû ´Abdil-Muttalib i Abû Tâlibs passage för att diskutera sitt tillstånd.

Visad fientlighet i otroget land?

Fråga: Anses man visa religionen i de otrognas land om man tar avstånd från deras religion och öppet visar sin fientlighet gentemot dem? Svar: Hur skall du visa din fientlighet gentemot dem när du har slutit ett säkerhetsavtal med dem? Du skall inte visa fientlighet gentemot dem; du skall visa dem säkerhet utifrån avtalet.

Hat fordrar inte besvär, misshandel och plundring

Fråga: Fordrar hat mot hädare att de besväras, misshandlas och beslagtas på egendomar? Svar: Nej. Det är inte tillåtet. Det finns avtal som måste efterlevas. Om det finns avtal mellan muslimer och hädare är det inte tillåtet att beslagta deras egendomar, tillfångata dem och så vidare. Det är inte tillåtet. Avtalen måste efterlevas: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ […]