Lång vistelse, kort avstånd

Fråga: Ni nämnde att en färd kan också anses vara resa om perioden är lång till skillnad från avståndet. Vad innebär det? Svar: Till synes anses en lång tidsperiod vara två dagar enligt vissa lärde. Så om en person skulle vistas minst två dagar i en annan stad räknas han som resenär ehuru avståndet från […]

Resans matsäck utgör ingen princip idag

Fråga: Anses en färd vara resa om den förses med matsäck och annat eller utgår man från avståndet eller perioden man är borta? Vad gäller om jag pendlar från Jeddah till Madînah och återkommer samma dag? Svar: En färd är resa oavsett om avståndet är långt eller om resans vistelse är lång. Färden från Jeddah […]

När anses en färd vara resa?

Fråga: När anses en färd vara resa? Svar: Vissa lärde anser att en resa är minst 81-83 km lång. Andra utgår från traditionen; det som traditionellt sett anses vara resa, om än en kort sådan, är resa och inte annars. Den åsikten valde Shaykh–ul–Islâm Ibn Taymiyyah och är mer korrekt sett till beviset. Dock är […]

Grunden till Râfidhahs dogm

Ibn Djarîr sade: ”Jag hörde ´Abbâd bin Sa´îd säga: ”Den som dagligen inte tar avstånd från Muhammads hus fiender i sin bön kommer att uppstå med dem.” Det är grunden till Râfidhahs dogm. Istället låter vi bli att spekulera i ämnet och ber om förlåtelse för samfundet. Det fanns ju människor från Muhammads (sallâ Allâhu […]

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

Sûfî ser vad folk gör i sina hem

Shaykh ´Abdul-Qâdir as-Subkî var en av Allâhs (ta´âlâ) män. Han var en av styresmännen över de egyptiska byarna. Han besatt många visioner såtillvida att inga väggar eller långa avstånd kunde förhindra honom från att se vad folk gör inne i sina hem. Ibland tillbringade han hela nätterna i Qur’ân-läsning, ibland i skratt och ibland i […]

Hälsning med handgest

Fråga: Vad är domen för fredshälsning tillsammans med handgest? Svar: Det är inte tillåtet. Det är Sunnah att enbart uttala fredshälsningen vid såväl hälsning som svar på hälsning. Fredshälsning med handgest är alltså inte tillåten då handlingen är typisk för vissa hädare. Inte heller är det överensstämmande med Allahs [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]D[/Islamic] föreskrift. Däremot är […]

Abu Hanifah och Allahs närhet

För det åttonde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâhs närhet och avlägsenhet syftar inte på avstånd utan på ära och vänlighet. Den lydige är nära Honom utan föreställning. Den olydige är avlägsen från Honom utan föreställning.”1 Detta är en sorts tolkning av de bevis som fastställer Allâhs närhet till Hans troende slavar, såsom: وَإِذَا سَأَلَكَ […]

Abu Hanifah och beskådningen

För det sjunde står det i ”al-Fiqh al-Akbar”: ”Allâh (ta´âlâ) skall beskådas i nästa liv och de troende skall se Honom med sina egna ögon när de befinner sig i paradiset. Detta skall vare sig liknas eller föreställas. Det kommer inte att finnas något avstånd mellan Honom och Hans skapelse.”1 Visserligen är det sant att: […]

Vi tar avstånd från Ahl-ul-Bid´a

Bishr al-Marîsî dog mot slutet av 218. Han blev nästan 80 år. Han var Bishr den Onde och Bishr al-Hâfî var Bishr den Gode. Likaså var Ahmad bin Hanbal Ahmad av Sunnah och Ahmad bin Abî Du’âd Ahmad av innovationer. Den som döms för otro på grund av innovation, om än klar och tydlig, är […]