Glömde uttala avsikt inför ´Umrah

Fråga: En person som skulle slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران) nämnde inte ´Umrah när han väl gick in i Ihrâm. Han sade bara: لبيك اللهم بحجة ”Allâh! Jag besvarar Dig med vallfärd.” Påverkar det hans ´Umrah? Svar: Allt handlar om avsikten. Om han avsåg att slå ihop ´Umrah med vallfärd (قران), anses han göra […]

Fasta ´Arafah-dagen på en lördag?

Fråga: Är det tillåtet att fasta ´Arafah-dagen på en lördag? Svar: Ja, ty du avser inte lördagen. För övrigt är det inte förbjudet att fasta lördagar. Även om ´Arafah-dagen skulle infalla en fredag ska du fasta, ty du avser inte den förbjudna fredagsfastan. Din avsikt är ´Arafah-dagen.

Make betalar makans allmosa

Fråga: Min fru har ett eget bankkonto. En gång om året betalar jag hennes allmosa från mina egna pengar. Är det tillåtet eller måste det vara från hennes egna pengar? Svar: Det är tillåtet men du måste underrätta henne om det så att hon kan avse. I detta fall är du hennes vikarie. Hon måste […]

Tayammum på lik

Fråga: Ni sade att vid vattenbrist ska det göras Tayammum på liket. Är det tvättarens eller likets händer som ska slås mot jord? Svar: Inte likets händer. Slag mot jord kräver avsikt. Liket har ingen avsikt. Det är den levande som slår på jorden och sedan stryker likets ansikte och händer med sina händer.

Ändrad avsikt under fastan

Fråga: En man avsåg att avbryta fastan varefter han ändrade sig. Vad är domen för det? Svar: Fastan är avbruten och ogiltig. Därtill måste han ta igen den dagen eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1 När han avsåg att […]

Fastar med obestämd avsikt

Fråga: En person avsåg att fasta den 30 Sha´bân och sade ”Om det är Ramadhân imorgon så är det obligatoriskt att fasta”. Är hans fasta korrekt då hans avsikt är obestämd? Svar: Därom tvista de lärde. Vissa tillåter handlingen och säger att hans fasta är korrekt om Ramadhân skulle infalla dagen därpå. Andra menar att […]

Nattlig avsikt innan fastan

Fråga: Skall fastan i Ramadhân avses i samband med månadens infall eller varje natt? Svar: Avses inte fastan när man vaknar på natten för att äta och dricka? Avsikt är ingen speciell handling. Bara att göra en handling tyder på avsikt. Det är i så fall bara galningen, den medvetslöse eller sovaren som är undantagna. […]

Avsikt för hopslagning och förkortning av böner

De lärde är oense om hopslagning och förkortning av böner behöver avses i förtid. Majoriteten säger att avsikt är ingalunda krav. Den åsikten delar Mâliks och Abû Hanîfahs rättsskolor samt är en av Ahmads rättsskolas två åsikter, något hans konkretiseringar och principer tyder på. ash-Shâfi´î och en grupp Hanâbilah anser att avsikten är ett krav. […]

Det värsta Satan angriper med tvångstankar

Satan angriper människan med tvångstankar relaterade till avsikten. Följaktligen intalar han dem illegitima fraser och rörelser. Allt för att uppnå korrekt avsikt, menar han. Sådant kommer från Satan. Avsikten är inte i behov av det. Bara att du reser dig upp för att be är avsikt. Bara att du befinner dig i en rad är […]

Sûfiyyahs Sudjûd-hälsning

Fråga: Det finns en grupp Sûfiyyah som hälsar på varandra i form av Sudjûd där de placerar pannorna på marken inför varandra. Vad är domen för det? Svar: Om de gör det utav hälsning, så är handlingen en stor synd. Om de gör så utav dyrkan, så är handlingen otro enligt vissa lärde. Om de […]

Uttalad avsikt är tvångstankarnas slagfält

Avsikt är föresatsen och beslutsamheten att utföra något. Dess plats ligger i hjärtat. Den har ingenting med tungan att göra. Därför rapporteras ingen uttalad avsikt alls från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Inte heller har vi hört det nämnas från dem. Dessa fraser som har innoverats i samband med rening och […]

14. Att vara i farozonen

Den insiktsfulle och lärde har kunskap om sanningen, Tawhîd och avguderi. Han luras inte av avgudadyrkarnas tvivel. Han påverkas inte av dem. Han rent av river dem och klarlägger deras falskhet och blottar dem för människorna. Du hör ju Honom (djalla wa ´alâ) säga: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ”Och vilka exempel […]

Din gång till moskén bevisar din avsikt

När en människa går upp för att två sig gör hon det med en avsikt. Annars hade han inte gått upp och tvått sig. När hon kommer till bön så gör hon det med en avsikt. Istället börjar hon dementera sin avsikt och säger att hon måste säga något först och så vidare. Bara att […]

Exempel på ogiltiga handlingar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1 Denna hadîth utgör en pelare i hjärtats handlingar och väger de dolda handlingarna. Samtidigt utgör ´Â’ishahs följande hadîth en pelare i kroppsdelarnas handlingar: ”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår […]

Påminner om galningar och sofister

Iblîs övertag över människor som lider av tvångstankar får dem att se ut som galningar. Deras ideologi påminner om sofism1 som dementerar existensens realia, det materiella och människans självklara kunskap. Dessa människor ser klart och tydligt hur de tvättar sina kroppsdelar. De gör Takbîr och läser med sina tungor så att deras öron hör och […]

Vad är domen för att uttala avsikten inför bön?

Fråga: Vad är domen för att uttala avsikten inför bön och annan dyrkelse? Svar: Uttalad avsikt vad okänd på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs tid. Handlingen har alltså hittats på av folk. Därtill är den onödig. Ty avsikten ligger i hjärtat och Allâh (ta´âlâ) vet vad som finns i Hans slavars hjärtan. […]

Betalar allmosa för fattig man

Fråga: Jag har en summa pengar som en svag man har lämnat hos mig för att jag skall förvara dem åt honom. De har legat hos mig ett helt år nu. Får jag betala allmosa från mina egna pengar å hans vägnar eftersom hans summa är liten och han är fattig? Svar: Allmosan är en […]

Resenär avser att bryta fastan men ångrar sig

Fråga: Resenär fastade i Ramadhân och avsåg att bryta fastan. I och med att han inte kunde hitta något att bryta fastan med ändrade han avsikt en andra gång och fortsatte fasta till solnedgång. Är hans fasta giltig? Svar: Han måste ta igen den. Han bröt fastan när han avsåg att bryta den. Men om […]

10. Den korrekta dogmen om tron

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att tron består av uttalad trosbekännelse, övertygelse om den och handlingar med kroppsdelarna. Imâm ash-Shâfi´î sade: ”Följeslagarna, efterträdarna och dem vi träffade var ense om att tron består av tal, handling och avsikt. Uteblir något av dem, belönas inget av dem.”1 Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Allâh (ta´âlâ) […]

Täcker fredagsbadet tvagningen?

Fråga: Täcker fredagsbadet tvagningen? Svar: Om tvagningen avses, ja. Om han avser att täcka tvagningen med bad, täcks den: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.” Däribland täcks den mindre reningen av den större reningen.