48. Tjugotredje beviset från Sunnah för Allâhs händer

50 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh slöt ett förbund ur Âdams rygg. Efter att hela hans avkomma hade tagits ut ur hans ryggrad skingrade Han dem framför Sina händer och sade: ”Är Jag inte er Herre?” De sade: ”Jo.”1 1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (714), Ahmad (1/172) och Ibn Abî ´Âsim (202).

46. Tjugoandra beviset från Sunnah för Allâhs händer

48 – Hishâm bin Hakîm berättade att en man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Skall handlingarna påbörjas eller har beslutet beslutats?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh tog ut Âdams avkomma ur hans ryggrad och begärde av dem att de skulle vittna om sig själva. Därefter […]

31. Artonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

32 – Djâbir al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då Allâh hade skapat Âdam och hans avkomma sade änglarna: ”Herre! Du har skapat dem och låtit dem äta, dricka och gifta sig. Ge dem jordelivet och oss det efterkommande livet.” Allâh (ta´âlâ) sade: ”Jag skall inte behandla honom […]

27. ´Abdullâh bin Salâms ord om Allahs händer

28 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin Salâm som sade: ”Allâh skapade Âdam under fredagens sista stund. Därefter lät Han honom vara i fyrtio. Under tiden tittade Han på honom och sade: ”Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!” Därefter andades Han i honom något av Sin ande. Efter att en del av honom försetts […]

26. Ibn ´Abbâs ord om Allahs händer

27 – Det har autentiserats från Ibn ´Abbâs som sade: ”Allâh (´azza wa djall) tog ut Âdams avkomma ur hans ryggrad i form av myror och sade: ”Så-och-så! Gör det och det! Så-och-så! Gör det och det!” Sedan tog Han två grepp, ett med Sin högra hand och ett med Sin andra hand. Han sade […]

2. Första beviset från Sunnah för Allâhs händer

1 – ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mûsâ träffade Âdam och sade: ”Allâh skapade dig med Sin hand och befallde Sina änglar att falla ned på ansikte inför dig. Vid Allâh! Om du inte hade gjort det du gjorde skulle ingen av din avkomma hamnat i […]

Allmosa till skuldsatt dotterson

Fråga: Får jag betala allmosa till min dotterson som är företagsanställd men skuldsatt? Svar: Nej. Din dotterson tillhör din avkomma. Fadern får inte betala allmosa till sonen. Han är din son. Du är hans morfar. Alltså är det inte tillåtet. Farfar är fader.

Allmosa till faderns bostad och brudgåva

Fråga: Får jag betala min allmosa till min fader så att han kan köpa en bostad? Svar: Nej. Fadern får inte betala allmosa till sonen och vice versa. Han får varken betala till sina avkommor eller fäder. Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en persons brudgåva? Svar: Om han inte förmår betala brudgåva, […]

Make dricker sprit

Fråga: Maken dricker sprit hemma och lämnar spritflaskor på matbordet. Får hon diska glasen och [oklart ljud]? Svar: Hon får inte leva vidare med honom när han är på det sättet. Hon måste kräva separation. Hon skall inte leva med honom om han dricker sprit. Hon syndar på det viset. Likaså vänjer han hennes barn […]