40. Allt däri betros

Publicerad: 19.10.06 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 55 Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 40 – Vi betror allt det och är övertygade om att allt det är från Honom. FÖRKLARING Vi dyrkar Allâh med allt som har nämnts hittills i denna dogmatiska avhandling. Det är inget vi bara […]

Tack och avvisning

Den tredje utgåvan av denna dyrbara bok ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” särskiljer sig från de två tidigare utgåvorna på flera punkter varav de två viktigaste är: 1 – Jag har filtrerat och rensat den på hadîther som jag med tiden insett hör mer hemma i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb”. I de två tidigare upplagorna är hadîtherna numrerade med 43, […]

Dahlâns usla avhandling

Jag har läst Shaykh Ahmad bin Zaynî Dahlâns avhandling ”ad-Durar as-Saniyyah fîr-Radd ´alâl-Wahhâbiyyah”. I förordet till denna falska, usla, nedriga och låga avhandling påstår författaren att han har kompilerat Ahl-us-Sunnahs starka bevis och belägg för besök av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och Tawassul. Ärligt talat blev jag chockad då samtalsämnet stöddes inte […]

Vem är Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb?

Opponenten sade: ”Den här mannen har gjort lydnad till honom till islams sjätte pelare, vilket hans egne broder Shaykh Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb har sagt. Han ansåg att han förfelade och accepterade inte hans kall. Han förbjöd honom spilla blod och plundra.” Att hans broder Sulaymân skall ha uttalat sig på det viset är inga problem […]

Där hittar du Ahl-us-Sunnahs dogm

Fråga: När utesluts en person ur Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs ramar och blir till innovatör? Svar: Då han inte anammar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm utesluts han ur deras väg och metodik. Han måste alltså ha Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är allom bekant. Ta till exempel avhandlingarna ”at-Tadmuriyyah”, ”al-Hamawiyyah” och ”at-Tahâwiyyah”. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.