Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd?

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 A) Tid: 25:15 Fråga: Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd? Svar: Det är obligatoriskt att vara tillgiven till föräldrarna och en grav synd att vara dålig mot dem. Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs […]

Hedniske al-Djifrî förstår inte

Publicerad: 19.10.01 Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî Referens: https://www.youtube.com/watch?v=dDamOTOimh8 Tid: 00:33 al-Djifrî, den ökände avgudadyrkaren al-Djifrî som är ökänd för sitt konkreta avguderi, sade något i stil med: ”Jag utmanar dessa som förbjuder oss att dyrka Allâh via Hans rättfärdiga slavar. Ty Allâh har föreskrivit för oss att dyrka Honom via livlösa ting. Hur […]

Största rättvisan och orättvisan

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Orättvisa är mörker på Domedagen.”1 Hadîthen varnar för orättvisa och påbjuder dess motsats, nämligen rättvisa. Hela föreskriften är rättvis, påbjuder rättvisa och förbjuder orättvisa. Allâh (ta´âlâ) sade: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ”Säg: ”Min Herre har påbjudit det som är rätt och rimligt.”2 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ”Allâh […]

Tre orättvisor

Det finns tre sorters orättvisor: 1 – En orättvisa förlåts inte av Allâh, nämligen avguderi: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ”Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1 2 – En orättvisa förbises inte alls av Allâh, nämligen […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

Kött slaktat vid grav

Fråga: I vår stad finns det människor som slaktar vid gravar och i samma veva praktiserar avguderi. Följaktligen säger vissa att de inte tänker äta kött som slaktas i den staden då det finns risk att slakten är hednisk. Vad är domen för det? Svar: Det som slaktas vid gravarna ska inte ätas, ty det […]

15. Betydelsen av Tâghût

Allâh (ta´âlâ) sade som sagt: أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ”Dyrka Allâh…” Det är påbud. وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ”… och håll er borta från Tâghût!” Det är påbud i förbjudande syfte. Tâghût tillämpas på allt överdrivet däribland Satan (som är den värsta sorten), magiker, siare, folk som inte dömer med Allâhs lag och folk som uppmanar andra att […]

Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig? Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. […]

Ignorant hamnar i avguderi

Fråga: Hur lyder domen för personen som hamnar i avguderi och är uppvuxen i öknen eller i ett okunnigt samhälle? Svar: Han ska läras så att han inser att det han gör är större avguderi och därmed ångra sig. Han skall veta att hans handling är större avguderi och att han måste ångra sig inför […]

19. Vänligt kall har större inverkan

Därefter bistod Allâh honom med hans broder Hârûn för att verkligen undanröja alla ursäkter. Han lärde dem att kalla vänligt och mjukt, ty det har bäst inverkan på den Allâh vill vägleda: اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ”Gå till Farao – han har gått för långt i […]

366. Hör den döde fredshälsningar och tal?

Fråga 366: Hör den döde fredshälsningar och tal och vet han vad som händer i hans närhet? Svar: Därom tvista de lärde. Sunnah har klargjort några detaljer. Det har exempelvis autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den begravde hör människornas fotsteg när de lämnar hans grav1. En annan hadîth säger: ”Det finns […]

Typiskt Ibn Bâz

Då jag hade sett större avguderi – för att inte tala om mindre avguderi – och innovationer sprida sig i den islamiska världen, det låga antalet välvilliga lärde inom Qur’ânen och Sunnah och Sûfiyyahs innovativa ordnar – däribland Tidjâniyyah som har upp till tio miljoner anhängare i den islamiska världen och som jag vet allt […]

Det islamiska landet enligt Ibn Bâz

Fråga: Flesta islamiska länder består av avguderi och dyrkade helgedomar. Kallas dessa länder för ”islamiska” eller inte? Svar: Det beror på. Om de otrogna ritualerna dominerar i landet är det otroget. Om de islamiska ritualerna dominerar i det är det islamiskt. Man tar hänsyn till det rådande och dominanta i dem. Fråga: De ber, fastar […]

17. Kallarna som faller i avgrunden

Beträffande lagstiftningen, måste ett islamiskt land styra med Allâhs föreskrift. Annars gäller: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1 Den aktuella otron skall förstås i enlighet med de lärdes ingående förklaring. Otron kan vara av större sort, nämligen […]

Vilsnare än boskap

Fråga: Vissa som avgudar helgon och begravda och rättfärdiga människor säger att de inte dyrkar dem. Svar: De säger att de bara dyrkar dem för att komma närmare Allâh. Enligt dem är syftet Allâh allena, men de vill att dessa för dem närmare Honom. Med andra ord hävdar de att de bara är medel och […]

Bönhörd bön vid grav är prövning

Sanna gravar och sanna händelseplatser är oerhört få. Flera lärde har sagt att vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav är den enda kända profetgraven. Andra kan också bekräfta någon annan profets grav däribland Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. Måhända vet man mot vilket håll graven ligger men inte exakt var. Så […]

13. Ibrâhîms visa kall till islam

Profeterna kallade till Tawhîd, ledde till sanningen och varnade för falskhet och avguderi. De var de kunnigaste och klokaste människorna. En fysisk förändring från deras sida skulle alltså inledas med likvidering av avguderi och villfarelse. Det var just så den ömme, förnuftige, heroiske och modige Ibrâhîm skulle göra. Han (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ […]

16. Bevisen mot avguderi är klara och tydliga

Håll dig till det klara och tydliga och undvika irrelevanta argument såsom Hans (djalla wa ´alâ) ord: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och fruktar.” För all […]

Utebliven Takfîr på otrogna är otro

Vissa sade att den som inte gör Takfîr på de turkiska avgudadyrkarna och gravdyrkarna, liksom Makkahs invånare som dyrkade fromma människor1, lämnade Tawhîd till förmån för avguderi och bytte ut Sunnah mot innovationer, är själv avgudadyrkare ehuru han hatar och avskyr deras religion och älskar islam och muslimerna. Ty den som inte gör Takfîr på […]

Du är vårt hopp

Fråga: Vad är domen för att säga till en person: ”Du är vårt hopp.” (أنت أملنا)? Svar: Det beror på avsikten. Om de menar att personen räcker för att de skall uppfylla sina önskningar, så är det falskt sagt och avguderi. Och om det sägs utav god tanke om personen, så är det okej.