Dör innan allmosa betalas

Fråga: En person hinner dö innan han betalar sin allmosa. Renas hans samvete om hans barn betalar den? Svar: Om han lämnar efter sig arv, betalas allmosan från arvet. Ty det är hans skuld. Det första som betalas efter en persons död är hans skuld. Skuld betalas innan utdelning av arv och testamente. Den första […]

Långivares allmosa på lån

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa på skuld? Svar: Lånegivaren är inte ålagd att betala allmosa på lånet förrän han fått tillbaka det, ty han förfogar inte över det. Men om lånet är hos en person som har det bra ställt måste han betala årlig allmosa på det. Antingen summerar han lånet till […]

Allmosa på efterskottsbrudgåva

Fråga: En kvinna har rätt till 3000 SAR i efterskottsbrudgåva. Om hon betalar allmosa på summan årligen tar den slut. Vad skall hon göra? Svar: Hon skall inte betala allmosa på den summan om hennes make är fattig. Detsamma gäller all annan skuld. Allmosa betalas inte på lån tagna av fattiga, ty de klarar inte […]

Allmosa på lånade pengar till lokalbygge

Fråga: Jag har lånat en summa pengar utan att bestämma datum för återbetalningen. Pengarna har använts till att bygga en lokal. Måste allmosa betalas på den summan och vem skall i så fall betala den? Svar: Om summan är hos dig i ett helt år, betalas allmosa på den. Och om den förbrukas inom ett […]