Ahmad om frivillig bön efter ´Asr

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî berättade att han frågade Ahmad: ”Vad tycker du om personen som ber frivillig bön efter ´Asr medan solen ligger högt och är ljus?” Han svarade: ”Jag gör inte det, men inte heller fördömer jag personen som gör det.”

Fyra Raka´ât före ´Asr

Fråga: Jag brukar be fyra Raka´ât innan ´Asr. Ska jag be dem alla på en gång eller två och två? Svar: Det är föreskrivet för alla muslimer att be fyra Raka´ât innan ´Asr. De ska bes två och två. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1 […]

Begravningsbön på förbjuden tid

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbön på förbjuden tid då många människor ber den efter ´Asr? Svar: Ja, ty den förbjudna tiden efter ´Asr är lång varför sinkad begravningsbön kan medföra negativa följder. Alltså får begravningsbönen bes efter ´Asr och Fadjr då deras tider är lång. Liket ska inte sinkas. Begravningsbönen ska nämligen bes […]

Då får bönen bes efter dess tid

al-Bukhârî sade: 641 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ: Jag hörde Abû Salamah säga: Djâbir bin ´Abdillâh underrättade oss: ”På Vallgravsdagen kom ´Umar bin al-Khattâb till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vid Allâh! Jag kunde knappast be förrän solen höll på att gå ned, det vill […]

Missade böner ska bes i turordning

al-Bukhârî sade: 641 – Abû Nu´aym berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Yahyâ: Jag hörde Abû Salamah säga: Djâbir bin ´Abdillâh underrättade oss: ”På Vallgravsdagen kom ´Umar bin al-Khattâb till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Vid Allâh! Jag kunde knappast be förrän solen höll på att gå ned, det vill […]

Fredagens bönhörda bön

Fråga: Vilken åsikt är den mest övervägande gällande fredagens bönhörda stund? Svar: Efter ´Asr. Fråga: Vad betyder sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Under den finns en stund vari det inte finns en muslim som står och ber och frågar Allâh om något utan att Han ger det till honom.”1? Svar: Det vill säga […]

Ber ´Asr när solen gulnat

Rapporteringar som gör gällande att ´Asr pågår fram till solnedgång gäller bara ursäktade människor förslagsvis kvinnan vars menstruering har upphört, hädaren som konverterat till islam, barnet som blivit könsmoget, den sinnessjuke som blivit sinnesfrisk, sovaren som vaknat och sjuklingen som tillfrisknat. Denna kombination bevisas av att Anas berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu […]

Råkade be ´Asr innan Dhuhr

Fråga: En resenär skulle slå ihop Dhuhr och ´Asr och kom på det först efter att han hade bett ´Asr i samling. Vad är domen för det? Är det bäst att be bönerna på Dhuhrs tid eller ´Asrs tid? Svar: Därmed ska han bara be Dhuhr, mer än så är han inte ålagd. Den bästa […]

364. Hur snabbt går tiden i graven?

Fråga 364: En imam i moskén berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att tiden i graven går lika snabbt som Dhuhr eller ´Asr. Stämmer det? Svar: Tiden för den döde går snabbt, som ingenting. Efter att Allâh hade tagit en mans liv och låtit honom vara död i hundra år upplivade […]

9. Betydelsen av فِي السَّمَاء

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt […]

Därav många fel i ”Zâd-ul-Ma´âd”

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började resa efter att solen passerat zenit, bad han ´Asr på Dhuhrs tid.” Sålunda är det bara att ignorera Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord: ”Till skillnad från många människors praxis brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte slå ihop bönerna under resans gång eller […]

Bön mellan böneutrop och Iqâmah

al-Bukhârî sade: 16 – Kapitel om att den som vill får be mellan alla två böneutrop 627 – ´Abdullâh bin Yazîd berättade för oss: Kahmas bin al-Hasan berättade för oss, från ´Abdullâh bin Buraydah, från ´Abdullâh bin Mughaffal som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mellan alla två böneutrop finns en bön. […]

Så att det inte blir till en vana

2837 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag gjorde detta för att inte mitt samfund skall besväras.” Rapporterad av at-Tabarânî (10525): Idrîs bin ´Abdil-Karîm al-Haddâd berättade för oss: Ahmad bin Hâtim at-Tawîl berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Abdil-Quddûs berättade för oss, från al-A´mash, från ´Abdur-Rahmân bin Tharwân, från Zâdhân som berättade att ´Abdullâh […]

Slog ihop ´Asr med fredagsbönen för ett år sedan

Fråga: För ett år sedan var jag på resande fot och slog ihop ´Asr med fredagsbönen. Därefter fick jag reda på att handlingen är förbjuden. Måste jag ta igen ´Asr? Svar: Ja, du skall ta igen ´Asr. Fråga: Skall jag förkorta den eller be fulltaliga Raka´ât? Svar: Poängen ligger i tiden du ber den. Om […]

Bästa tidpunkten för vigsel

Fråga: Är det sant att det är Sunnah att gifta sig i moskén på fredagen efter ´Asr? Svar: Ja. Det gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), på fredagen efter ´Asr. Det är bättre om möjligt.

Sinkad bön pga. arbete

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på bönen så att dess tid går ut om orsaken är arbete? Svar: Det är förbjudet och otillåtet. Allâh (ta´âlâ) sade: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1 Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fastställde bönetiderna. Den […]

Tre män från paradiset

´Abdur-Rahmân bin Muhammad al-Faqîh och andra underrättade oss via tillstånd: ´Umar bin Muhammad underrättade oss: Hibatullâh bin Husayn underrättade oss: Muhammad bin Muhammad underrättade oss: Abû Bakr ash-Shâfi´î underrättade oss: Bishr bin Mûsâ berättade för oss: Zakariyyâ bin ´Adî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr underrättade oss, från Ibn ´Aqîl, från Djâbir som sade: ”Tillsammans […]

Sitt inte med dem

Fråga: I vårt land finns en grupp som efter varje Fadjr och ´Asr läser erinran som har skrivits av deras förste Shaykh. De hävdar att erinran består av verser och hadîther och namnger den efter sin grundare. Får jag sitta med dem när de läser den? Svar: Nej. De besitter innovationer. Deras fasthållning av erinran […]