40. Destruktiva teorier om Qur’ânen

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47-48 Destruktiva sekter har avvikit från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm gällande Allâhs tal. Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och deras jämlikar avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i sakfrågan. Destruktiva Djahmiyyah dementerar Allâhs samtliga egenskaper. Mu´tazilah anser att Qur’ânen är skapad. Det […]

111. Ahl-us-Sunnahs dogm jämfört med Ashâ´irahs

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: al-Bayhaqî sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2 Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

110. al-Bayhaqîs obehöriga tillägg

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: På hans tid sade även Hâfidh Abû Bakr al-Bayhaqî (som visserligen sympatiserade med och försvarade skolastikerna tillhörande Abûl-Hasan al-Ash´arîs anhängare): ”Händerna är bekräftade egenskaper, dock inte i form av kroppsdelar. Ty de har rapporterats trovärdigt.” KOMMENTAR Båda två levde på 400-talet, vissa upplevde till och med 300-talet. Anledningen att […]

65. Sanningen är med måttliga Ahl-us-Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Såväl imamernas utlåtanden som citaten av dem är för många för att kunna rymma i detta utslag. En av dem som citerade deras dogm var Abû Sulaymân al-Khattâbî som skrev i sin kända avhandling ”al-Ghunyah ´an-il-Kalâm wa Ahlih”: ”Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och […]

Skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal

Skillnaden i sakfrågan är inte som skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal. Ty skillnaden mellan dessa handlar om själva talet. Ahl-us-Sunnah säger att Allâhs tal är ett verkligt och hörbart tal och att Han talar med röst och bokstäver. Ashâ´irah bekräftar inte det. De säger att Allâhs tal är en betydelse som upprätthålls […]

adh-Dhahabî: Det hör till tron att undvika Ashâ´irahs dogm

Därefter uppstod Kullâbiyyahs och Ashâ´irahs dogm som säger att Qur’ânen är en betydelse som upprätthålls av Allâhs essens. Det som har uppenbarats för oss är bara en återberättelse, ett uttryck, en anvisning på Qur’ânen. Enligt dem är det lästa både mångtaligt och sekvent, något Allâhs tal inte kan vara. De menar att Allâhs tal är […]

Ashâ´irah och Mu´tazilah om Allâhs resning

När det kommer till Allâhs (subhânah) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 tolkar Mu´tazilah och deras följe dem som maktövertag (الاستيلاء) och erövring (القهر) och argumenterar med poetens ord: Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak utan svärd eller spillt blod Men så säger man bara om någon som […]

´Alî och ash-Shâfi´î är våra män

Ibn Hubayrah (d. 506) sade: ”Ahmads åsikt handlar enbart om att följa. Det Salaf sade, sade han. Det Salaf förteg, förteg han. Han föraktade att man säger att ens uttal av Qur’ânen är såväl skapat som oskapat, ty det hade inte sagts förr. Han brukade säga att egenskapsrelaterade hadîther skulle förkunnas ordagrant.” Han sade också: […]

Ibn Rushd al-Hafîd: Allâh är uppe, ovanför himlen

Angående riktningen, så har de lärda alltid beskrivit Allâh (subhânah) med den till dess att Mu´tazilah dementerade den. Med tiden anammades dementin av senare Ashâ´irah däribland Abûl-Ma´âlî och de som tog efter honom. Föreskriftens uppenbara skildringar fordrar emellertid att riktningen bekräftas. Exempelvis sade Han (ta´âlâ): وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ”… […]

9. Tawhîds tre sorter

Dessa är Tawhîds tre sorter: 1 – Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Denna sort förnekar i princip ingen. 2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Denna sort förnekar de flesta och bekräftas enbart av sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) anhängare. Han (ta´âlâ) sade: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ”Om du vill göra flertalet av jordens invånare till […]

Beskådningen enligt Ahl-ul-Hadîth och skolastiker

Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalîs hadîth om Beskådningen är som sagt autentisk och mångfaldigt återberättad från fler än trettio följeslagare och i fler än åttio hadîther. Beträffande dess betydelse, betror Ahl-ul-Hadîth den enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Och vad beträffar skolastiker bland Ashâ´irah, Mu´tazilah och Shî´ah, så är de enade om att […]

Ashâ´irahs massaker på oliktänkande i Nordafrika

Under den perioden kom en nordafrikan vid namn Abû ´Abdillâh Muhammad bin Tûmart till Irak. Han anammade Ash´ariyyahs Kullâbiyyahs dogm från Abû Hâmid al-Ghazâlî. När han återvände till Nordafrika slog han sig ned i Musâmidah och undervisade folket i Ashâ´irahs dogm och författade en bok kring dogmen som invånarna accepterade med nöje. Efter Ibn Tûmarts […]

När Ashâ´irah flydde Ahl-us-Sunnah

675 – Abû Dja´far ´Abdul-Khâliq bin ´Îsâ Han var mycket sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Han krossade deras falskheter och trampade sönder deras teser. Hans ord rådde alltid över dem och hans följeslagare var ständigt segrande mot Ahl-ul-Bid´a. Ingen satte stopp för dem. En gång kom al-Qushayrîs son till östra delen av Bagdad och började demonstrera al-Ash´arîs […]

52. Ashâ´irahs dogm har sina rötter i Djahmiyyahs

Den Givmilda Qur’ânen hör till Hans tal, både dess formulering och dess betydelse. Djahmiyyah säger att både dess formulering och dess betydelse är skapade. Ashâ´irah säger att dess formulering är skapad till skillnad från dess betydelse. Enligt dem upprätthålls betydelsen av Allâhs essens och som sedermera har uttryckts av Djibrîl. Alltså är Qur’ânen ett uttryck […]

Ashâ´irah har inte Salafs metodik

Jag har låtit bli att nämna Ashâ´irahs skolastikers åsikt om vad som är fint och ofint att göra eftersom denna min bok handlar om att stödja Hadîth och Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid Salafs metodik i att utelämna komplicerad skolastik och precisa debatter. Ahl-ul-Hadîth beskylls oskyldigt för att anse det vara möjligt att en person […]

Är Ashâ´irah ens muslimer, än mindre Ahl-us-Sunnah?

Ashâ´irah säger att Qur’ânen är ett uttryck av Allâhs tal, inte att den är Allâhs tal som har sagts av Honom. Därmed avviker de från Qur’ânen och Sunnah. Han (ta´âlâ) sade: يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ”De vill alltså ändra på Allâhs ord.”1 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ […]

Ashâ´irahs splittrade teser om människans förmåga

al-Fakhr ar-Râzî sade i ”al-Arba´în fî Usûl-id-Dîn” och ”Nihâyat-ul-´Uqûl” att Ashâ´irah är uppdelade i fyra grupper och att deras gemensamma nämnare är att slaven saknar oberoende i sina handlingar. I den andra boken nämner han att deras gemensamma nämnare är att slaven gör sina handlingar frivilligt. Härmed skall vi klargöra alla gruppers respektive tes: 1 […]

Han är inte Sunnî – han är Ash´arî!

as-Sanûsî tillhör inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är förvisso de som beskrevs av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade: ”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” […]

Vi är inte som Ashâ´irah och andra Ahl-ul-Bid´a

Vi betror det som rapporteras däribland: ”När en tredjedel av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förblir där till gryningen och säger: ”Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som tillber så att han må besvaras? Finns det någon som är […]

Kvinnorna och de feminina

När det kommer till Allahs egenskaper är Mu´tazilah feminina Djahmiyyah. Kullâbiyyah bekräftar egenskaperna över lag. Detsamma gör Ashâ´irah. Men det är som Shaykh Abû Ismâ´îl al-Ansârî sade: ”Djahmiyyah är kvinnor och dessa här är feminina Mu´tazilah.” Vissa säger att Mu´tazilah är feminina filosofer, vilket al-Ash´arî och andra nämnde. De som säger så vet antingen inte […]