Som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade samma metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Han kallade folket till Sunnah, vilket är ett berömvärt kall. Allâh vägleder och ärar av Sina slavar den Han vill till det. Om någon soldat i Shaykhens armé gjorde något som går emot Sunnah i kallets namn, som Takfîr på folk […]

al-Qanûdjî om Ibn ´Abdil-Wahhâbs dogm

Enligt pålitliga rapporteringar som jag har fått om Ahmad ash-Shahîd och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, förtjänar de inte att kritiseras eller fördömas ur ett föreskrivet perspektiv. Det enda som känns till om de båda är att de var rättfärdiga lärde, avhållsamma, fromma och rättvisa… Att de motarbetas av onda lärde skadar inte dem, ty de är […]

al-Qanûdjîs hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâb

335 – Imâm och Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) Nadjd, dess ledare och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb kommer att nämnas längre fram i boken… 366 – General Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Su´ûd ash-Shawkânî sade i ”al-Badr at-Tâli´”: ”Han föddes cirka 1160 i Dar´iyyah i Nadjd. Han var general i sin faders armé. Hans farfar […]

32. Tron på Dadjdjâls uppkomst

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det skall tros på Dadjdjâls uppkomst. Mellan hans ögon kommer det att stå ”otrogen”. Hadîtherna i ämnet och att det kommer att ske skall betros. FÖRKLARING Ahl-us-Sunnah tror på att Dadjdjâl skall komma mot slutet av tiden. Det är sant och bekräftat i Sunnah. Även om vilsna Ahl-ul-Bid´a dementerar […]