Förlusten skall tas från kapitalet

Fråga: Investeraren sätter som villkor att förlusten delas mellan honom och arbetaren som går med på det. Är kontraktet giltigt? Svar: Nej, det är inte giltigt. Förlusten skall tas från kapitalet och vinsten skall fördelas utmed deras överenskommelse.

Då måste arbetarna be fredagsbönen

Fråga: Vissa arbetare har berättat för mig att deras arbetsgivare låter dem inte gå till fredagsbönen eftersom de verkar som plantageväktare. De ville att jag tar upp det här på fredagspredikan och uppmanar arbetsgivarna att låta dem gå till fredagsbönen. Vad säger ni om det? Svar: Om arbetarna arbetar långt borta från moskén så att […]