105. Är det tillåtet att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga 105: Vilka är Djamâ´at-ut-Tablîgh? Vad har de för metod? Är det tillåtet att sluta sig till dem och gå ut med dem för att kalla om de är studerande och äger korrekt dogm, liksom våra landsmän? Svar: Den enda gruppen man får sluta sig till, gå med och arbeta med är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som […]

Arbetande kvinna är orsak till svek och otrohet

Att kvinnan går hemifrån för att arbeta leder till förlorad anständighet och religion. Kvinnan är en njutning och hon är den bästa njutningen i jordelivet. Och ingen njutning är ett så starkt föremål för svek som kvinnan. När bedrägliga blickar får syn på hennes skönheter utnyttjas deras förmåner till svek och list. Att hon därmed […]

Leasing är ogiltig och förbjuden handel

Fråga: Jag arbetar på ett företag som säljer leasingbilar. Är min inkomst olovlig? Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har tagit beslut gällande leasing och fastställt att handeln är ogiltig och förbjuden. Alltså är det inte tillåtet att arbeta med det. Lämna det arbetet.

´Umrah och besök i samma veva

Fråga: En man reste från Qasîm till Jeddah för att besöka sin familj. Han själv kommer från Jeddah och avsåg att göra ´Umrah under resans gång. Får han sinka sin Ihrâm till dess att han anländer till sin familj? Svar: Personen som reser till Jeddah för att träffa sin familj och avser att göra ´Umrah […]