Hedniske al-Djifrî förstår inte

Publicerad: 19.10.01 Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî Referens: https://www.youtube.com/watch?v=dDamOTOimh8 Tid: 00:33 al-Djifrî, den ökände avgudadyrkaren al-Djifrî som är ökänd för sitt konkreta avguderi, sade något i stil med: ”Jag utmanar dessa som förbjuder oss att dyrka Allâh via Hans rättfärdiga slavar. Ty Allâh har föreskrivit för oss att dyrka Honom via livlösa ting. Hur […]

Så mister man vistelsen i ´Arafah

Fråga: När upphör tiden för vistelsen i ´Arafah såtillvida att man anses ha gått miste om den? Svar: Så fort gryningen infaller på ´Îd-dagen. Om han inte kommer till ´Arafah förrän gryningen på ´Îd-dagen infaller, går han miste om vallfärden. Men om han bara skulle vistas ett ögonblick i ´Arafah, från att solen lämnar medianen […]

Make dör under makans vallfärd

Fråga: Medan en vallfärdande kvinna befann sig i ´Arafah fick hon reda på att hennes make hade dött. Vad ska hon göra? Svar: Hon ska fullborda sin vallfärd. Därtill ska han undvika dofter, försköning och allting annat som har med sorgetid att göra. När hon återvänder till sin hemstad ska hon sörja i samma bostad […]

Enstämmig bön i ´Arafah

Fråga: En person som är i ´Arafah åkallar medan människor säger ”Âmîn” enstämmigt. Är det tillåtet? Svar: Nej. Var och en åkallar för sig själv. Det finns inget behov av enstämmiga böner eller ”Âmîn”.

Fasta ´Arafah-dagen på en lördag?

Fråga: Är det tillåtet att fasta ´Arafah-dagen på en lördag? Svar: Ja, ty du avser inte lördagen. För övrigt är det inte förbjudet att fasta lördagar. Även om ´Arafah-dagen skulle infalla en fredag ska du fasta, ty du avser inte den förbjudna fredagsfastan. Din avsikt är ´Arafah-dagen.

Predikant dricker under predikan

Fråga: Får predikanten dricka under predikan liksom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drack mjölk på ´Arafah-dagen? Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade inte, han satt på sitt riddjur. Det är emellertid harmlöst för predikanten att dricka vid behov. Det är under bönens gång som det inte är tillåtet att dricka.

Det är en resa

Rapporteringar är tydliga med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följe slog ihop och kortade bönerna under vallfärden. Det är inte bekräftat att någon av dem fortsatte be efter hans Taslîm i Minâ, Muzdalifah eller ´Arafah. Den fulltaliga bönen bads i Makkah. Jag har också klargjort att det finns inget bekräftat bevis […]

Tron gagnar inte utan bön

Fråga: Vissa menar att den som saknar handlingar till fullo lämnar tron men att det inte fordrar att han inte gagnas av den grundläggande tron och trosbekännelserna. Enligt dem gagnas han av dem lik vallfärdaren som mister vistelsen i ´Arafah som utgör en av vallfärdens pelare; han gagnas ju av de andra pelarna. Vad säger […]

Skolastiker tolkar, inte Salaf

2551 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns inte en dag då Allâh frigör så många slavar från Elden som Han gör på ´Arafah-dagen. Helt visst närmar Han sig för att därefter skryta över dem inför änglarna och säga: ”Vad vill dessa?” Rapporterad av Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî. […]

Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”2 Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen […]

Måste be innan midnatt

Fråga: Vissa kommer fram till Muzdalifah mycket sent på natten, kanske till och med strax innan midnatt, och ber först då Maghrib och ´Ishâ’. Bes Maghrib här i tid? Svar: De som lämnar ´Arafah för Muzdalifah och anländer sent på natten slår ihop bönerna på ´Ishâ’s tid. Det har rapporterats autentiskt att Allâhs sändebud (sallâ […]

Bästa bönen på ´Arafah-dagen

Fråga: Vilken åkallan är bäst att läsa på ´Arafah-dagen? Svar: Den bästa erinran, såväl på ´Arafah-dagen som annars, är: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen medhjälpare har Han. Han besitter makt och lov och Han […]