De mjölkade får och erövrade världen

Khabbâb bin al-Aratts dotter sade: ”När Khabbâb hade dragit ut i en militärkampanj såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter oss, han till och med mjölkade vår get så att kärlet blev överfullt. Då Khabbâb hade återvänt och skulle mjölka geten gav den lika lite mjölk som vanligt.”1 Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) […]

Det islamiska landet enligt ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh

Fråga: En stad består av en avgud som dyrkas ostört. Är staden otrogen eller islamisk?” Svar: ”Ingetdera ska fastställas, ty staden kan ha muslimer som visar islam. Detta kall som uppstått i Nadjd och sedermera rotats på den Arabiska halvön har accepterats av människorna. Vi har fått reda på att människor i Afghanistan och Somalia […]

Studentens plikt i hemlandet

Fråga: Är det bara bevisad dyrkan som skall anammas? Svar: Ja. Dyrkan skall endast vara grundad på Qur’ânen och Sunnah. De säger att vi är Wahhâbiyyah, men vi är bara muslimer och inga fanatiker. Du är okunnig, lär dig så att du känner sanningen. Sanningen känns inte vid via män utan via bevisen. Den efterapande […]

Den enda tolkningen enligt Abû ´Ubayd

ad-Dâraqutnî sade: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza […]

Konversion på arabiska

Fråga: Måste konversionen till islam uttalas på arabiska eller går det bra med dess översättning? Svar: Om han klarar av att uttala trosbekännelsen på arabiska, gör han det. Annars får han uttala den på sitt modersmål.

Därav Takfîr på Sulaymân bin Suhaym

Å ena sidan säger Sulaymân bin Suhaym att all dyrkan får endast tillägnas till Allâh allena och att ingetdera får tillägnas till nära änglar eller sända profeter. Å andra sidan beljuger han sig själv och säger att det inte är avguderi att tillbe Shamsân och hans jämlikar i tid av svårigheter, avlägga eder för dem […]

Ignoranten om Satans horn från Nadjd

2246 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Makkah! Allâh! Välsigna vårt Madînah! Allâh! Välsigna vårt Levanten! Välsigna också vår Sâ´ och vår Mudd!” En man sade: ”Allâhs sändebud! Vårt Irak också.” Han vände sig bort från honom varpå mannen upprepade det två gånger till. Slutligen sade han: ”Där finns jordbävningar […]

Bättre än krigaren

al-Hâkim sade: Jag hörde Abûl-Hasan al-Kârizî säga: Jag hörde ´Alî bin ´Abdil-´Azîz säga: Jag hörde Abû ´Ubayd säga: ”Den som följer Sunnah är lik den som håller i glödande kol. Idag tycker jag att han är bättre än krigaren för Allahs sak.” al-Hilâl bin al-´Alâ’ ar-Raqqî sade: ”Allah har ärat detta samfund med fyra personer […]

Ashâ´irahs gemensamma nämnare med Mu´tazilah

Mu´tazilah säger: ”Denna arabiska Qur’ân som består av kapitel, bokstäver, verser och ord är den som Allâh har sänt ned till Muhammad. Vi har ingen annan Qur’ân och Allâh har inget annat tal. Den är dock skapad i något annat.” Ashâ´irah säger: ”Dessa 114 kapitel, sju sjundedelar och trettio delar är på det arabiska språket […]

Ingen arabiska, ingen kunskap

Hâfidh Abû Nu´aym bin ´Adî sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga flera gånger: ”Om du bara hade sett ash-Shâfi´î och hans retorik och vältalighet skulle du förundrats. Om han hade skrivit sina böcker utmed den arabiska som han brukade debattera med oss på skulle vi inte klarat av att läsa dem på grund av hans vältalighet […]