Lyssna på en utlänning?

Sulaymân bin ´Alî ar-Rib´î sade: ”I samband med konflikten mellan Ibn-ul-Ash´ath och al-Hadjdjâdj bin Yûsuf begav sig ´Uqbah bin ´Abdil-Ghâfir, Abûl-Djawzâ’ och ´Abdullâh bin Ghâlib till al-Hasan al-Basrî och sade: ”Abû Sa´îd! Vad säger du om krig mot denne förtryckare som spiller helgat blod, beslagtar helgad egendom, ber inte och mycket mer?” al-Hasan sade: ”Jag […]

Att vara arab

Araberna är det bästa folkslaget. Det är något jag betror och dyrkar Allâh med ehuru jag själv är alban. Jag är trots allt muslim och lov ske Allâh. De arabiska dygder som jag har tagit upp hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik. Hållningen bevisas av flera relevanta hadîther däribland profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: […]

Den ende profeten från Ismâ´îls ätt

Allâh (´azza wa djall) sade: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ”Likaså sände Vi till er ett sändebud ur er egna led, för att framföra Våra budskap till er och rena er och undervisa er i Skriften och visdomen och lära er vad ni […]

Profetisk hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâbs stam Tamîm

Det har rapporterats dygder om vissa höglänningar (أهل نجد) som stammen Tamîm. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Jag älskar stammen Tamîm för tre anledningar som jag hörde från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När deras välgörenhet kom fram sade han: ”Detta är mitt folks välgörenhet.” Han sade om slavinnan från Tamîm: ”Frige […]

Be om lov innan du lämnar värden

182 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om någon av er besöker sin broder och sitter hos honom, skall han inte resa sig upp förrän han ber honom om lov.” Rapporterad av Abûsh-Shaykh i ”Târîkh Asbahân” (113): Ishâq bin Muhammad bin Hakîm berättade för oss: Yahyâ bin Wâqid berättade för oss: Ibn Abî […]

Studentens nödvändiga språkkunskaper

Tha´lab sade: ”Det sades till al-Asma´î: ”Hur kommer det sig att du kommer ihåg medan de glömmer?” Han svarade: ”Jag studerade. Det gjorde inte de.” ash-Shâfi´î sade: ”Ingen har återberättat araberna så väl som al-Asma´î.” Ibn Ma´în sade: ”al-Asma´î tillhörde de kunnigaste människorna i hans expertis.” Abû Dâwûd as-Sindjî sade: ”Jag hörde al-Asma´î säga: ”Det […]