Mark till salu

Fråga: En person köper mark och avser att sälja den när den går upp i värde. Måhända går det flera år innan han lägger ut den till salu. Ska han fortfarande betala allmosa på den? Svar: Han avser att sälja den när den går upp i värde. Det är avsikt för handel. Alltså ska han […]

Bad inte i tre år

Fråga: En man som inte har bett i tre år har ångrat sig. Skall han ta igen de missade bönerna? Svar: Han behöver inte ta igen de missade bönerna på grund av följande orsaker: 1 – Avsaknad bön är avfall från islam. Den som inte ber hädar enligt den övervägande åsikten som är grundad på […]

1. Hadîth ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den…”

1006 – Abû Ayyûb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”1 Rapporterad av Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah. 1Autentisk.

25. Vilket år upplöstes pakten?

Fråga 25: Vilket år hände det? Vad hände det året? Svar: Det hände tio år efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blivit profet. Samma år dog hans hustru Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ) och hans farbror Abû Tâlib. Det året läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kapitlet ”an-Nadjm” varpå han, de troende och […]

2. Tron i Makkah

Enligt regel, som är vårt bevis i sakfrågan, skall Qur’ânen följas. Allâh (ta´âlâ) sade: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1 Jag refererade till […]

Allmosa på belopp från husförsäljning

Fråga: Jag hade ett hus till uthyrning som jag har sålt. För beloppet köpte jag ett annat hus för att bo i. Är jag ålagd att betala allmosa på det beloppet? Svar: Om du har haft beloppet ett helt år, blir det obligatoriskt att betala allmosa på det. Och om det nya huset köptes inom […]

Ni tycker att ni gör mycket

Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm brukade säga: ”I fyrtio år skrev jag denna bok ”al-Gharîb al-Musannaf”. Ibland hörde jag folk nämna en kuriosa varefter jag skrev ned i boken. Full av glädje över kuriosan tillbringade jag sådana nätter i sömnlöshet. Idag kommer ni till mig och stannar här i fyra fem månader och tycker att […]

Allmosa på lånade pengar till lokalbygge

Fråga: Jag har lånat en summa pengar utan att bestämma datum för återbetalningen. Pengarna har använts till att bygga en lokal. Måste allmosa betalas på den summan och vem skall i så fall betala den? Svar: Om summan är hos dig i ett helt år, betalas allmosa på den. Och om den förbrukas inom ett […]

Allmosa på mark köpt med lånat kapital

Fråga: Jag köpte mark för att handla med den. Hälften av mitt kapital hade jag lånat av min vän. Hur skall jag betala allmosa på den? Svar: Efter att ett helt år har gått uppskattar du dess värde och betalar allmosa på den. 2.5% vill säga.