Förtal av Ibn Taymiyyah är förtal av Salaf

Många människor tror att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra överensstämmande Salafiyyûn förbjuder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav besöks. Det är lögn och påhitt. Lögnen är dock inte den första mot Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och dem. Alla som har läst Ibn Taymiyyahs böcker vet att han anser det vara föreskrivet och rekommenderat att […]

Ingen dygd i Jerusalems klippa

1385 reste jag för första gången till Jerusalem då Jordanien och Syrien lät sina respektive medborgare resa dithän utan pass. Jag tog tillfället i akt och reste dit för att be i Aqsâ-moskén. Klippan besökte jag också, men bara för sakens skull då den saknar religiös förträfflighet till skillnad från vad majoriteten har fått för […]

26. När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum?

Fråga 26: När ägde Nattfärden och Himmelsfärden rum? Svar: Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fyllt 50 år. Nattfärden var från Den heliga moskén till Aqsâ-moskén. Himmelsfärden var från Aqsâ-moskén till Det yttersta lotusträdet. Han upphöjdes till en höjd där han kunde höra pennorna skriva och högre än så. Han (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Resor till förträffliga platser

997 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Resor skall bara göras till tre moskéer: Den Heliga moskén, denna min moské och Aqsâ-moskén.” Rapporterad av Abû Ya´lâ1: Muhammad bin al-Minhâl berättade för oss: Yazîd bin Zarî´ berättade för oss: Rawh berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî […]

Aqsâ-moskén är ingen Haram

Fråga: Är Aqsâ-moskén Haram liksom Den heliga moskén i Makkah och den profetiska moskén? Svar: Den är ingen Haram. Den är dock den tredje moskén när det kommer till helighet och föreskriven bön däri. Den är en av de tre moskéerna som man får resa till i dyrkande syfte: ”Det skall inte resas någonstans frånsett […]