Salafs enade dogm om Allâhs egenskaper

Ibn ´Aqîl sade: ”Förr i världen brukade vi vara högt uppsatta bland inriktningarna. Idag är vi sjuttio stycken, utkörda och belägrade.” Han indikerar att våra förfäder trodde en sak och vi en annan och att vi har innoverat varför vi förtjänar detta straff. Det är lögn, påhitt och skamlöst och gudlöst sagt. Låt honom berätta […]

Ibn ´Aqîl: al-Hallâdj avrättades med all rätt

Ibn ´Aqîl sade: ”Jag brukade tro att al-Hallâdj tillhörde de religiösa och avhållsamma männen som besatt underverk. Jag stödde honom i en avhandling som jag hade skrivit. Härmed ångrar jag mig inför Allâh (ta´âlâ) för det och medger att han avrättades enligt alla hans samtida lärdes samstämmighet. De hade rätt och han hade fel.”

Ingen skadar islam som Sûfiyyah och skolastiker

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”: ”Ingen skadar föreskriften som skolastiker och Sûfiyyah. De förstnämnda förstör hjärnor med hjälp av inbillande tvivel. De sistnämnda förstör handlingar och river religionens regler. Jag har erfarenhet av bådadera. Det yttersta de förstnämnda uppnår är tvivel och det yttersta de sistnämnda uppnår är lättsinnighet. Jag tycker faktiskt att skolastiker är […]

Okunniga Sûfiyyahs sångextas

Allâh (´azza wa djall) sade: وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ”Och han kastade tavlorna på marken och grep om sin broders huvud och drog honom till sig.”1 Okunniga Sûfiyyah brukar denna vers för att kasta sina kläder när deras sångextas är på topp. Vissa kastar dem skrikande medan andra river först sönder dem […]

De övergav skolastiken

al-Qurtubî sade i sin förklaring till ”Sahîh Muslim”: ”Efter att ha levt långa liv lämnade flera skolastiska imamer skolastiken. En av dem var skolastikernas imam Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî som sade: ”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det […]

Du behöver inte be

Abûl-Faradj bin al-Djawzî berättade att en man sade till Abûl-Wafâ’ bin ´Aqîl: ”Jag doppar mig flera gånger i vatten och fortsätter tvivla på om jag har badat eller inte. Vad säger du om det?” Han sade: ”Gå. Du behöver inte be.” Mannen sade: ”Varför inte det?” Ibn ´Aqîl sade: ”Därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Dragen i öronen

Abû Ismâ´îl sade: Ismâ´îl bin Ibrâhîm underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-Walîd Hassân bin Muhammad al-Faqîh underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad al-Kûfî sade: ”Jag såg Ahmad och Ishâq lyssna till ash-Shâfi´î när han gav utslag till folket i Makkah. ash-Shâfi´î sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har ´Aqîl lämnat efter […]