3. Hadîth ”Är det detta ni har sänts med?”

Författare: Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656) Källa: at-Targhîb wat-Tarhîb (140) Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Källa: Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/169) 140 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Vi satt utanför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr och diskuterade; en argumenterade med en vers och en annan argumenterade […]

Tvättar fötter innan ansikte

116 – Jag frågade min fader om personen som inleder tvagningen med fötterna, sen händerna och sen ansiktet. Han svarade: ”Bara ansiktstvättningen är giltig. Därifrån får han tvätta händerna till och med armbågarna, bestryka huvudet och slutligen tvätta fötterna.” 117 – Min fader sade: ”Det som rapporteras från ´Alî och Ibn Mas´ûd att de inte […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har ansikte

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

Blödning ålägger inte tvagning

470 – Tamîm ad-Dârî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tvagning ska tagas efter varje rinnande blod.” Svag. Sanningen är den att det inte finns någon autentisk hadîth som ålägger tvagning efter blödning. Det är vad som gäller till dess att motsatsen bevisas, fastställde ash-Shawkânî och andra. Därför ansåg de lärde […]

Kunde bara prata

1733 – Ahmad bin Sinân berättade för oss: Jag hörde Shâdh bin Yahyâ säga: Jag hörde en man säga till Yazîd bin Hârûn: ”Abû Khâlid! Vad säger du om Djahmiyyah?” Han svarade: ”De ska krävas på ånger.” En man frågade: ”Vilka är Djahmiyyah, Abû Khâlid?” Yazîd sänkte på huvudet, lyfte upp det efter ett tag […]

Tayammum på lik

Fråga: Ni sade att vid vattenbrist ska det göras Tayammum på liket. Är det tvättarens eller likets händer som ska slås mot jord? Svar: Inte likets händer. Slag mot jord kräver avsikt. Liket har ingen avsikt. Det är den levande som slår på jorden och sedan stryker likets ansikte och händer med sina händer.

Därför kunde hennes kinder beskrivas

3153 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Måhända berättar kvinnan vad hennes make gör med henne i enrum. Måhända berättar mannen vad hans maka gör med honom i enrum.” En kvinna med missfärgade kinder reste sig upp och sade: ”Vid Allâh! Bådadera gör det!” Han sade: ”Gör inte det. Ska jag inte […]

23. Följeslagerskan med de stora ringarna

13 – Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Med stora ringar på fingrarna kom Hubayrahs dotter kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog till hennes fingrar med en liten pinne och sade: ”Skulle du vilja att Allâh sätter eldringar på dina fingrar?”1 Alla dessa hadîther bevisar att kvinnan […]

Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh?

Fråga: Var är det bäst för kvinnan att be Tarâwîh? Svar: Det är bäst att hon ber därhemma utefter sin förmåga. Och om hon befarar att bli för sysselsatt med barnen eller trött (ensamma människor kan bli trötta och lata till skillnad från när de är med andra) eller har en make som inte lägger […]

17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att: ”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg […]

Extrabelöningen i paradiset

Allâh (´azza wa djall) sade: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ”För att Allâh skall belöna dem för det bästa som de har gjort och i Sin godhet ge dem än mer – Allâh skänker Sitt goda i överflöd till den Han vill.”1 Till synes är لِيَجْزِيَهُمُ […]

313. Dubbelmoraliska människor

313 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från ´Ubaydullâh bin Salmân, från sin fader, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det tillkommer inte den dubbelmoraliske att vara trovärdig.”1 FÖRKLARING Hadîthen är ett konkret fördömande av dubbelmoraliska människor, oavsett […]

16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

175. Ansiktet får varken slås eller brännmärkas

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 175 – Khâlid berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi ett brännmärkt djur vars näsborrar rykte. Han sade: ”Må Allâh förbanna den som gjorde detta. Ingen skall brännmärka eller slå någons ansikte.”1 FÖRKLARING Hadîthen förbjuder två saker: 1 […]

32. Allas livslängder är bestämda

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 28 – Han har beslutat deras livslängder. FÖRKLARING Alla skapelser har bestämda livslängder och slut. Han (subhânah) sade: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ”Allt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.”1 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ […]

13. Följeslagerskan som begrundades av profeten

Hadîthen stärks ytterligare av att många kvinnor på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid visade ansikte och händer i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro utan att han fördömde dem för det. Det finns flera bevis för det. Härmed lyder några jag kan komma på i skrivande stund: 3 – Sahl bin Sa´d […]

11. Följeslagerskans missfärgade kinder

´Â’ishahs hadîth hos Abû Dâwûd hade varit ett klart bevis för att kvinnan får visa ansikte och händer om det inte vore för att berättarkedjan är reducerad. Dock kan det sägas att den stärks av alla dess myckna håll som den återberättas från. al-Bayhaqî stärkte ju den just på grund av det skälet. Alltså utgör […]

Sûfî går in med hundar i moské

Shaykh Abûl-Khayr al-Kulaybâti… Han var ett helgon som upplevde väldiga visioner med egyptierna och sina samtida människor. Han brukade ha ett följe av djinnhundar som tog hand om folks ärenden. Om någon behövde något befallde han den behövande att köpa en mängd kött till hunden som skulle ta hand om dennes ärende. Merparten av sin […]

Ibn Taymiyyahs bön om förståelse

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ”Det kunde hända att jag hittade drygt hundra förklaringar till en enda Qur’ân-vers varefter jag bad Allâh om förståelse och bad: ”Du som lärde Âdam och Ibrâhîm! Lär mig!” Jag brukade gå till övergivna moskéer och liknande platser, placera mitt ansikte på sanden1 och åkalla Allâh (ta´âlâ): ”Du som lärde Ibrâhîm! […]