Inga anteckningar i Qur’ânen

Fråga: När jag studerar Qur’ânen har jag en egen Mushaf som jag skriver anmärkningar i. Får jag göra det? Svar: Nej, det får du inte göra. Du skall låta den vara ren och inte skriva något i den, varken mellan raderna eller i kanterna. Den skall vara ren på skrift. Skriv ned eventuella kuriosum i […]