De skall angripas

Shaykh Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) gav sig på Sûfiyyah. De skall angripas med all rätt, ty vissa av dem hamnar till och med i otro och ateism. Somliga säger sig själva vara Herren. Ibn ´Arabî sade att det endast är Allâh som är innanför rocken. Han talade om sig själv. Han sade också: Herren är […]

Den bäste muslimen

Muslim sade: 40 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr bin ´Abdillâh bin ´Amr bin Sarh al-Misrî berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss, från ´Amr bin al-Hârith, från Yazîd bin Abî Habîb, från Abûl-Khayr som berättade att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs säga: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]