Tar ej igen missade dagar förrän nästa Ramadhân

Fråga: Är personen som oskäligt inte tar igen sina kvarstående dagar av Ramadhân förrän nästa Ramadhâns infall ålagd att sona eller räcker det med ånger? Svar: Han är ålagd att ångra sig, ta igen sina dagar och sona för varje dag med 1.5 kg av landets råvaror som dadlar, vete, ris och liknande. Flera följeslagare, […]

Sufistisk extremism: Takfîr på Tidjâniyyahs belackare

Visserligen har det hänt att den som ser den som helgonen har sett inträder i paradiset, som till exempel Shaykh ´Abdul-Qâdir al-Djaylânî, min mäster ´Abdur-Rahmân ath-Tha´âlabî och min herr at-Tihâmî. Däremot har det inte rapporterats att deras anhängare eller de som de har sett hamnar i paradiset utan räkenskap eller straff. Den dygden är typisk […]

ash-Shihristânî: Skolastiker är förvirrade

De nämner hur ash-Shihristânî sade att det enda han kunde finna bland filosofer och skolastiker var förvirring och ånger. Han sade: Jag har besökt alla institut och blickat över alla milstolpar Och jag såg ingen annan än den förvirrade lägga handen på hakan eller den ångerfulle skaka tänder Det finns många liknande exempel. Ni samtida […]

5. Nedstigningen via Abû Sa´îds och Abû Hurayrahs rapportering

56 – al-Husyan bin Ismâ´îl berättade för oss: Ahmad bin Mansûr underrättade oss: ´Abdur-Razzâq underrättade oss: Ma´mar underrättade oss, från Abû Ishâq, från Abû Muslim al-Agharr, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sinkar tills att nattens sista tredjedel infaller […]

Exempel på hjärtats handlingar

Fråga: Hamnar tillit och kärlek till Allâh under hjärtats handlingar eller hjärtats tal? Svar: Hjärtats handlingar. Önskan, bävan, ånger och vädjan om hjälp tillhör hjärtats handlingar.

19. Allah orsakar död utan rädsla

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 14 – Han orsakar död utan rädsla. FÖRKLARING När de levandes tid har kommit tar Han deras liv. Han gör det inte för att Han är rädd för dem, Han gör det överensstämmande med Sin (subhânahu wa ta´âlâ) vishet. Jordelivet är begränsat till skillnad från livet efter detta som är […]

Den bojkottade syndaren

Fråga: Är det föreskrivet att bojkotta syndare i alla fall? Och har bojkotten i så fall någon tidsbegränsning? Svar: Om bojkotten medför deras ånger, är det obligatoriskt att bojkotta dem. Och om de blir än värre på grund av den, fortsätter du råda dem utan att bojkotta dem. Fortsätt råda dem. Om de inte tar […]

Den som gör ont skall straffas för det

Allâh (´azza wa djall) sade: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ”Den som gör ont skall straffas för det.”1 Det omfattar alla handlare eftersom det onda inkluderar såväl små synder som stora synder. Även straffet är allomfattande och inkluderar såväl små straff som stora, jordiska som post-jordiska. Bara Allâh känner människornas nivåer i denna sak; vissa […]

Hälsa inte tillbaka

Abû Bakr al-A´yan sade: ”Jag kom till Âdam al-´Asqalânî och sade: ”´Abdullâh bin Sâlih, al-Layths skrivare, hälsar till dig.” Han sade: ”Hälsa inte tillbaka.” Jag sade: ”Varför inte?” Han sade: ”Han säger att Qur’ânen är skapad.” Då berättade jag om hans ursäkt och att han visat ångerkänslor och kungjort för människorna om sin ånger.” Han […]

Ånger utan ångerfullhet

Fråga: Jag har ångrat mig för min synd utan att känna mig ångerfull. Är min ånger accepterad? Svar: Nej, den är inte accepterad. Ett av villkoren för accepterad ånger är ångerfullhet över det som har skett.

Så förlåts avguderi

Fråga: Förlåter Allâh avguderi? Svar: Han förlåter det med ånger. Han förlåter inte det utan ånger. Allâh förlåter inte personen som avgudar och dör utan ånger: ”Den som träffar Allâh efter att inte ha satt någon vid Hans sida hamnar i paradiset. Och den som träffar Honom efter att ha satt någon vid Hans sida […]