381. Skratt och jordiskt tal på begravning

Publicerad: 19.09.29 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/444-445) Fråga: Vissa lekmän som kommer till en begravning börjar prata om världsliga ändamål. Vad råder ni dem som närvarar vid en begravningsprocess? Svar: Jag råder dem att be bönerna som nämns i Sunnah: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين وَإِنَّا […]

12. Meningen med vår existens

Allâh (subhânah) klargjorde meningen med skapandet av djinner och människor. Han skapade dem för ett enda ändamål; dyrkan. Därför inskränkte Han anledningen och sade: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.” Djinner och människor existerar alltså bara för att dyrka Honom. Dyrkan av […]

13. Hadîth ”Om en hund slickar i era skålar…”

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade: 12 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om en hund slickar i era skålar ska de renas såtillvida att ni tvättar dem sju gånger varav den första gången ska vara med jord.”1 Rapporterad av Muslim. I en annan av […]

Han lämnar de lärdes utslag

Fråga: Om en person känner till sanningen via de ansedda lärdes utslag och sedan lämnar dem till förmån för oberättigade människors utlåtanden. Anses han ta dem till herrar? Svar: Helt klart. Om han vet att de har fel och propagerar deras åsikter för att exempelvis uppnå ett jordiskt ändamål, dölja sanningen eller opponera sig dem […]

76. Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna?

Fråga 76: Vad är domen för att skänka stora summor pengar till otrogna? Svar: Om det gagnar muslimerna, så är det harmlöst för att undkomma de otrognas ondska. Till och med allmosor får betalas till otrogna i hopp om att de inte skall besvära muslimerna. En sådan hädare får erhålla obligatorisk allmosa. Vad skall då […]

4. Hadîth ”Den som kommer till denna min moské…”

87 – Det rapporteras från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som kommer till denna min moské bara för att lära sig något gott eller lära ut det, är lik en kämpe för Allâhs sak. Och den som kommer för något annat ändamål är […]