Enstämmig bön i ´Arafah

Fråga: En person som är i ´Arafah åkallar medan människor säger ”Âmîn” enstämmigt. Är det tillåtet? Svar: Nej. Var och en åkallar för sig själv. Det finns inget behov av enstämmiga böner eller ”Âmîn”.

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Kollektiv åkallan efter bönen

Fråga: Efter bönen börjar imamen åkalla medan de ledda säger: ”Âmîn”. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Det är en innovation som måste utelämnas.

Då säger du ”Âmîn” bakom imamen

Fråga: När skall den ledde säga ”Âmîn” efter imamens Fâtihah-läsning? Skall han vänta på att imamen säger det? Svar: Nej. När imamen är klar med al-Fâtihah säger han ”Âmîn”. Det är nämligen inga problem om han säger det innan imamen.

Följ imamen som läser Qunût varje Fadjr

Fråga: I samband med Fadjr brukar imamen ta upp händerna och läsa Qunût. Skall vi också ta upp händerna och säga ”Âmîn” eller varken det ena eller det andra? Svar: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Skilj er inte från honom.” Följ honom.

Då säger den ledde ”Âmîn”

Fråga: När är det föreskrivet för den ledde att säga ”Âmîn”? Tillsammans med imamen eller efter honom? Svar: Han säger ”Âmîn” efter att imamens röst har slutat lyda.