Om du ser en man älska Ahmad

´Abdur-Razzâq as-San´ânî sade: ”Jag har inte sett någon så förstående och from som Ahmad bin Hanbal.” Detta sade han som hade sett folk som ath-Thawrî, Mâlik och Ibn Djuraydj. Hafs bin Ghiyâth sade: ”Ingen har anlänt till Kûfah som Ahmad.” Qutaybah sade: ”Ibn-ul-Mubârak är den bäste i vår tid. Därefter den här ynglingen (det vill […]

Yazîd och vi

Fråga: Vilket förhållande har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till Yazîd bin Mu´âwiyah? Svar: Som Shaykh-ul-Islâm sade: ”Han skall varken förtalas eller älskas.” Passivitet vill säga. Du har inget med honom att göra.

Älskar dig för Allâhs skull

Fråga: Får en främmande kvinna säga till en främmande man att hon älskar honom för Allâhs skull? Svar: Om hon inte befarar prövning och det är ingalunda prövande, så är det harmlöst.

Älskad lika mycket som Allâh

Fråga: Är det större avguderi att älska en människa lika mycket som Allâh? Svar: Tvivelsutan. Älska henne lika mycket som Allâh? Det finns inget större avguderi än så. Det är avguderi relaterat till kärlek. Kärlek är den största formen av dyrkelse.

Faderns vän är innovatör

Fråga: Måste jag besöka min faders gamle vän som är innovatör? Svar: Var bra mot honom om han var bra mot din fader. Var bra mot honom ur ett jordiskt perspektiv i form av mat, dryck och kläder. Men älska honom inte.

Först Muhammad, sen Ibrâhîm

Fråga: Jag älskar alla profeter och sändebud. Mest älskar jag Muhammad och sedan Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Är denna ordning tillåten? Svar: Älska dem. Det räcker. Det finns ingen nytta med denna rangordning. Älska och betro alla profeter och sändebud.