Allmosa på potatisskörd

Fråga: Betalas allmosa på potatisskörd? Svar: Allmosa betalas inte på grönsaker. Men om han handlar med potatis, betalar han allmosa på dem i form av handelsvaror. I så fall betalar han allmosa på deras värde.

Allmosa till arbetsdugliga studenter

Fråga: Det finns arbetsdugliga studenter som är sysselsatta med kunskap. De hittar ingen möjlighet till arbete… Svar: De förmår inte att arbeta eftersom de är sysselsatta med kunskap. Ge allmosa till dem. Det är harmlöst. Hjälp dem studera. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade ge till Ahl-us-Suffah1. 1al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) sade: ”Suffah var en […]

Allmosa till skuldsatt son

Fråga: Får fadern betala allmosa till sin skuldsatte son så att han kan betala skulden? Svar: Nej. Sonen får inte betala allmosa till fadern och fadern får inte betala allmosa till sonen.

Inte om hon reser utan Mahram

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till en behövande man så att han kan betala sin frus resa? Svar: Så länge han är behövande och fattig och inte klarar av att betala sin frus biljett, får du betala allmosa till honom. Det enda undantaget är om hon ska resa utan Mahram; i så fall […]

Makarnas allmosor till varandra

Fråga: Om det inte är tillåtet att betala allmosa till makan. Vad sägs då om att ´Abdullâh bin Mas´ûds maka betalade sin allmosa till honom? Svar: Det där är till maken. Maken får däremot inte betala sin allmosa till makan. Ty han måste försörja henne i alla fall. Makan behöver inte försörja sin make. Därav […]

Zakât-ul-Fitr för icke-fastande

Fråga: Min fader fastar inte. Ska jag betala Zakât-ul-Fitr för honom? Svar: Om han utelämnar fastan därför att han inte anser den vara obligatorisk, är han otrogen. Han är dock inte otrogen om han inte fastar på grund av lathet. Dock ska makthavaren tvinga honom att fasta. Han är som sagt inte otrogen varför han […]

Borttappad allmosa

Fråga: Jag hade 5000 SAR i fickan som var ämnade för allmosa. Antingen tappade jag bort summan eller också blev den stulen innan jag hann ge den till berättigade målgrupper. Måste jag betala den ånyo? Svar: I och med att du inte har betalat den så måste du göra det. Allmosan har inte kommit i […]

Allmosa på avbetalning

Fråga: En person säljer sina varor på avbetalning. Hur betalar han allmosa på sin egendom? Svar: Det är en skuld, alltså betalar han allmosa liksom en långivare.

Dagen då avtalet skrivs på

Fråga: Jag har sålt mark och kommit överens om ett pris. Pengarna får jag om ett år. När ska jag betala allmosa på pengarna? Svar: Ett år efter att avtalet skrivits på. Tidräkningen börjar från och med att handelsavtalet skrivs på. När ett helt år har gått på avtalet betalar du allmosa på pengarna.

Dör innan allmosa betalas

Fråga: En person hinner dö innan han betalar sin allmosa. Renas hans samvete om hans barn betalar den? Svar: Om han lämnar efter sig arv, betalas allmosan från arvet. Ty det är hans skuld. Det första som betalas efter en persons död är hans skuld. Skuld betalas innan utdelning av arv och testamente. Den första […]

Låntagaren, långivaren eller båda två?

Fråga: Låt oss säga att en person lånar ut 1000 SAR till en annan. Låntagaren behåller pengarna minst ett helt år. Vem ska betala allmosa på dessa pengar? Låntagaren, långivaren eller båda två? Svar: Båda två.

Allmosa till blodspengar

Fråga: En person är ålagd att betala blodspengar men saknar förmåga på grund av fattigdom. Är det tillåtet att betala allmosa till honom i förväg? Svar: Om blodspengarna är på grund av avsiktligt dråp, är det hans skyldighet att betala dem. Om dråpet är på grund av oavsiktligt eller tveksamt dråp, betalar hans anhöriga blodspengarna […]

Efter åtta månader fulländades lammen

Fråga: Åtta månader efter att ha ägt tjugo lamm ett tag fick jag ytterligare ett antal som fulländade den åläggande gränsen (النصاب) för allmosa på lamm. När börjar tideräkningen för den allmosan? Svar: Från och med att dina lamm nådde den åläggande gränsen.

Delägarnas allmosa

Fråga: Jag är delägare i en livsmedelsaffär. Måste vi betala allmosa efter ett år? Svar: Ja, om inkomsten från livsmedelsaffären uppnår den åläggande gränsen (النصاب) blir det obligatoriskt att betala allmosa på den. Inte annars.

Dadlar som allmosa betalas på

Fråga: Jag har en palmodling vars färska dadlar (الرطب) jag betalar allmosa på… Svar: Allmosa betalas inte på färska dadlar, utan på mogna dadlar (التمر).

Mark till salu

Fråga: En person köper mark och avser att sälja den när den går upp i värde. Måhända går det flera år innan han lägger ut den till salu. Ska han fortfarande betala allmosa på den? Svar: Han avser att sälja den när den går upp i värde. Det är avsikt för handel. Alltså ska han […]

Allmosa på ryska kor

Fråga: I Ryssland är korna ute och betar nästan halva året. Den andra halvan matar vi dem. Ska allmosa betalas på dem? Svar: Nej. Så länge korna inte betar minst halva året så ska allmosa inte betalas på dem.

Allmosa på lamm ämnade för handel

Fråga: Hur betalas allmosa på lamm som är ämnade för handel? Svar: Lamm som är ämnade för handel är handelsvaror. Den som säljer dem ska betala allmosa på inkomsten från dem. Om han inte säljer dem uppskattar han deras värde och betalar allmosa på det.

Bröder betalar allmosa på mark

Fråga: Vi är en grupp bröder som för åtta år sedan satte ut en bit mark till salu. Strax innan fjolårets vallfärd sålde vi den. Måste allmosa betalas på marken för de gångna åren? Svar: Ja, för varje år som gått. Så länge marken är till salu så skall allmosa betalas på den varje gång […]

Hur betalas allmosa på månadslöner?

Fråga: För att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa måste egendomen ha funnits ett helt år. Hur betalas allmosa på månadslöner? Svar: När ett helt år har gått efter den första månadslönens utbetalning betalas allmosa på hela egendomen. Det betalningssättet är bäst. Den egendom som har funnits ett helt år betalas i tid medan […]