Utdragen ´Îd-predikan

Fråga: Jag ser hur många predikanter drar ut på ´Îd-predikan… Svar: Ja, det är typiskt för dem. De håller sig inte till Sunnah. Sunnah räcker inte för dem. De håller sig inte till den. De nämner inte ens domar relaterade till predikan. De håller allmänna tal och brukar onyttiga tillvägagångssätt, besvärar människorna och drar ut […]

Lämnar Elden utan goda handlingar

Fråga: Hur skall vi förstå Abû Sa´îd al-Khudrîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Änglarna har medlat, profeterna har medlat, de troende har medlat och kvar är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga.” Sedan tar Han ut ur Elden en grupp som aldrig har gjort något bra.”1? Svar: Vi ska förstå den som allmän och att bevisen för […]

Allâhs omfattning av skapelsen

Fråga: Allâhs allmänna sällskap fordrar Hans omfattning av skapelsen. Är omfattning materiell eller immateriell? Svar: Det finns ingen nytta av att spekulera i materiell och immateriell. Hans omfattning innebär att Han (subhânah) vet vad de gör och säger.