34. När fick profeten utvandra?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377) Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 103-104 Fråga 34: När fick profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd att utvandra? Svar: När avgudadyrkarna insåg att Allâh hade försett profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med hjälpare och stödjare och att hans följeslagare hade hittat en säker stad att utvandra till […]

Klippa och klistra för att främja sin lära

4891 – Anas bin Mâlik berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî: ”Du klargör för mitt samfund det som de har skiljaktiga meningar om efter mig.” Påhittad. Rapporterad av al-Hâkim (3/122) via Abû Nu´aym Dhirâr bin Surad: Mu´tamar bin Sulaymân berättade för oss: Jag hörde min fader nämna från al-Hasan, från […]

Khawâridj och ´Uthmân

Enligt ar-Râfi´î grundas Khawâridjs innovation på deras uppror mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) då de trodde att han både visste vilka som hade mördat ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) samt förmådde att gripa dem, men valde att inte göra det eftersom han godkände deras handling. Det påståendet stämmer emellertid inte överens med historikernas samstämmighet. Historikerna är […]

´Alî i molnet

4881 – Abûsh-Shaykh rapporterade från Mas´adah bin al-Yasa´, från Dja´far bin Muhammad som berättade från sin fader som berättade från sin fader som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte en turban på ´Alî. Turbanen kallades för ”molnet”. En gång kom ´Alî iklädd turbanen varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Alî […]

´Alîs krig mot djinner

Fråga: Är ´Alîs brunnar (أبيار علي) uppkallade efter den renlärige kalifen? Svar: Aldrig. Namnet är grundlöst, sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah i sin ”al-Mansik”. Namnet är grundlöst. De påstår att ´Alî krigade mot djinner på den platsen. Krigade ´Alî mot djinner? Det är en grundlös lögn.

Utsöndring efter bad

80 – Jag frågade min fader om mannen som har badat och sedan upplever att hans könsorgan utsöndrar vätska. Han svarade: ”Han ska två sig, säger Ibn ´Abbâs. Det rapporteras ockå att ´Alî sade: ”Om han inte har urinerat ska han bada ånyo.” All urin och gas som kommer ut ur könet och analöppningen fordrar […]

Tvättar fötter innan ansikte

116 – Jag frågade min fader om personen som inleder tvagningen med fötterna, sen händerna och sen ansiktet. Han svarade: ”Bara ansiktstvättningen är giltig. Därifrån får han tvätta händerna till och med armbågarna, bestryka huvudet och slutligen tvätta fötterna.” 117 – Min fader sade: ”Det som rapporteras från ´Alî och Ibn Mas´ûd att de inte […]

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam. FÖRKLARING De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa […]

Inget typiskt för ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh): ”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1 Detta sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Alî på väg till Tabûk. Det var år […]

Skillnaden mellan Hârûn och ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh): ”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1 Hadîthen bekräftar ´Alîs dygd och anvisar inte alls huruvida han var den bäste eller jämlik med någon […]

Svaga historier om föräldrarnas islam

Märkligare och än mer motsägelsefullt än så rapporteras av al-Khatîb i ”as-Sâbiq wal-Lâhiq” via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att Allâh upplivade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder Âminah varvid hon trodde på honom och sedan återvände till sin grav. Detsamma kan sägas om det as-Suhaylî rapporterade i ”ar-Rawdh” med en berättarkedja bestående […]

11. Qunût

[15] Efter Qur’ân-läsningen och innan Rukû´ läses ibland Qunût-bönen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sin sonson al-Hasan bin ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ). Den lyder på följande sätt: اللهم اهدِنا فيمَن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِنا شر ما قضيت [ف]انك تقضي ولا يقضى عليك [و]اٍنه لا يذل […]

25. Bröllop är obligatoriskt

24 – Bröllop är obligatoriskt Efter lägringen är det obligatoriskt att ha bröllop. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Abdur-Rahmân bin ´Awf att ha bröllop och dessutom sade Buraydah bin al-Hasîb: ”När ´Alî friade till Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ett giftermål måste ha ett bröllop.” Sa´d […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

170. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av at-Tawbah

al-´Ayyâshî sade: ”Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Det sades till De troendes ledare: ”Du troendes ledare! Underrätta oss om dina bästa dygder.” Han sade: ”Jovars! Jag, al-´Abbâs och ´Uthmân bin Abî Shaybah var i Den heliga moskén varvid ´Uthmân bin Abî Shaybah sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gett mig […]

169. al-Qummîs fjärde förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade gällande Allâhs (ta´âlâ) ord: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ”Menar ni kanske att uppgifterna att ge pilgrimerna vatten och att underhålla den heliga Moskén kan jämföras med vad den gör som tror på Allâh […]

´Alî och ash-Shâfi´î är våra män

Ibn Hubayrah (d. 506) sade: ”Ahmads åsikt handlar enbart om att följa. Det Salaf sade, sade han. Det Salaf förteg, förteg han. Han föraktade att man säger att ens uttal av Qur’ânen är såväl skapat som oskapat, ty det hade inte sagts förr. Han brukade säga att egenskapsrelaterade hadîther skulle förkunnas ordagrant.” Han sade också: […]

166. al-Qummîs andra förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade: ”Versen: وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ”Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa otrons banerförare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att […]

Här är det högt i tak och där är det inte

Vem som är bäst av ´Uthmân och ´Alî är ingen stor sak med tanke på att meningsskiljaktigheten är gammal bland Ahl-us-Sunnah1. Dock beskylls den oliktänkande för villfarelse när han prioriterar ´Alîs kalifat framför ´Uthmâns och säger att ´Alî hade mer rätt till det än ´Uthmân. Värre än så är han som prioriterar ´Alîs kalifat framför […]