Flatulerande Sûfî predikar naken

Shaykh Ibrâhîm al-´Aryân… Då han kom till en stad brukade han hälsa till var och en, vuxna som barn, och namnge dem som om han vore uppvuxen där. Han brukade stå naken i predikstolen och predika varvid människorna blev oerhört uppmuntrade. Han brukade flatulera bland de äldre, anklaga andra för det och svära på det […]

6. Hadîth ”Den som inte benådar våra yngre…”

102 – Wâthilah bin al-Asqa´ berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som inte benådar våra yngre eller ärar våra äldre tillhör inte oss.”1 Rapporterad av at-Tabarânî via Ibn Shihâb från Wâthilah som han inte har hört av. 1Autentisk via andra.

5. Hadîth ”Den som inte ärar våra äldre…”

101 – ´Ubâdah bin as-Sâmit berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som inte ärar våra äldre, benådar våra yngre och känner våra lärde tillhör inte mitt samfund.”1 Rapporterad av Ahmad med en god berättarkedja, at-Tabarânî och al-Hâkim med formuleringen: ”… tillhör inte oss.” 1God.

Studera eller ta hand om föräldrarna?

Fråga: Jag är utlänning och har två äldre föräldrar. Skall jag återvända till dem eller fortsätta studera? Vad är viktigare? Svar: Om de behöver dig, återvänder du till dem och tar hand om dem. Om de inte behöver dig då andra tar hand om dem eller att du betalar någon för att se efter dem, […]

Inga bra böcker

Fråga: Vad anser ni om böcker skrivna av Khâlid Muhammad Khâlid och i synnerhet ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl” och ”Khulafâ’-ur-Rasûl”? Svar: Jag har inte läst dem. Jag känner dock till författarens äldre böcker och de är inte bra. En av dem heter något i stil med ”Min hunâ nabda’”. Den är inte bra. Flera avvisningar har skrivits […]