Påstående om betalat lån

Fråga: En person lånade en annan pengar. Efter en tid bad han honom betala tillbaka lånet varpå lånetagaren hävdade att han har betalat tillbaka det. De blev oeniga kring det. Hur lyder domen? Svar: Om lånetagaren erkänner och hävdar att han lånat respektive betalat lånet, har vi både ett erkännande och ett påstående. Han erkänner […]

Får inte döma utifrån sin kunskap

Fråga: Kan starka indicier ersätta bevis i den bemärkelsen att domaren utgår ifrån dem och dömer till åklagarens fördel? Svar: Domaren får aldrig döma utifrån sin kunskap. Han får bara döma enligt bevisen ehuru han vet vad som är sant. Även om han vet vem som har rätt och vem som har fel, så får […]