Mellan Iqâmah och bön

Fråga: Jag har märkt att många bedjare tar upp händerna i åkallan efter att böneutroparen läst Iqâmah och innan Takbîr. Har det rapporterats? Svar: Det är grundlöst. Det har inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste något mellan Iqâmah och bön. Inte heller har det återberättats att han lyfte upp händerna i […]

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Upplyfta händer i Qunût

417 – Jag frågade min fader om händer ska lyftas i Witr varvid han svarade: ”När han läser Qunût tar han upp dem i höjd med bröstet.” Han själv lyfte på händerna under Qunût i Witr. 418 – Jag frågade min fader om han föredrar att händer lyfts upp under Qunût i Witr varje natt, […]

Fastans sovare

Fråga: Vad är domen för att sova hela dagen lång? Vad är domen för fastan om man vaknar till obligatorisk bön och sedan lägger sig på nytt? Svar: I det första fallet sover personen hela dagen. Helt klar misshandlar han sig själv och trotsar Allâh (´azza wa djall) då han inte ber i tid. Tillhör […]

Sudjûd för åkallan

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Den som vill åkalla, placerar sitt ansikte på sanden för Allâhs sak och går ned i Sudjûd inför Honom för att åkalla Honom, har gått ned i Sudjûd för åkallans skull. Det finns ingenting som förbjuder det. Ibn ´Abbâs gjorde det när han hörde om en av profetens (sallâ Allâhu […]

Så skall ni kalla till islam

Jag har fått reda på att ni fördömer innovationer som sker på begravningsplatser varför stora problem har uppstått. Med det sagt hoppas jag att ni kallar till Allâh i enlighet med profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) metod. Det vill säga att ni börjar kalla till Tawhîd och all sorts uppriktig dyrkelse tillägnad Allâh allena, […]

Åkallan efter bön

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett klart sade han: ”Allâh! Straffa ´Amr bin Hishâm, ´Utbah bin Rabî´ah, Shaybah bin Rabî´ah, al-Walîd bin ´Utbah, Umayyah bin Khalaf, ´Uqbah bin Abî Mu´ayt och ´Umârah bin al-Walîd.”1 Vissa lärda argumenterar med denna hadîth för att bevisa åkallan […]

Bestryker ansiktet efter åkallan

Fråga: Vad är domen för att bestryka ansiktet efter åkallan? Svar: Det har inte bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Alltså är det bättre att inte göra det.

Vattenrester mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dricka resterna av vattnet i glasen för att skydda sig mot det onda ögat? Svar: Det är grundlöst. Det onda ögat avvärjs med erinran, exorcism och åkallan.

Skall inte läsas i lugn och jämn rytm

Fråga: Får erinran (الذكر) efter bönen läsas högt i en lugn och jämn rytm? Svar: Det är Qur’ânen som läses i lugn och jämn rytm. Allâh (djalla wa ´alâ) sade: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ”Och läs högt ur Qur’ânen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening.”1 Åkallan och […]

Bästa bönen på ´Arafah-dagen

Fråga: Vilken åkallan är bäst att läsa på ´Arafah-dagen? Svar: Den bästa erinran, såväl på ´Arafah-dagen som annars, är: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen medhjälpare har Han. Han besitter makt och lov och Han […]