Kollektiv åkallan efter bönen

Fråga: Efter bönen börjar imamen åkalla medan de ledda säger: ”Âmîn”. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Det är en innovation som måste utelämnas.

Ta i trä

Fråga: När någon skall skriva ett prov eller ha en arbetsintervju blir de tillsagda att ta i trä… Svar: Det är grundlöst. Han skall nämna Allâh och be Allâh om framgång i intervjun och provet. Han skall åkalla Allâh (´azza wa djall).

Upplyfta händer under fredagens bönhörda stund

Fråga: När imamen sätter sig ned på predikstolen på fredagen och böneutropet lyder börjar den bönhörda stunden. Skall personen som lyfter upp händerna i åkallan under böneutropet fördömas för det? Svar: Ja. Det finns inget bevis för att händerna skall tas upp under böneutropet. Det saknar bevis. Händerna skall inte tas upp under fredagens bönhörda […]

Imam i moské tillåter innovativ Tawassul

Publicerad: 2004-06-26 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: al-Muntaqâ (1/90-91) Fråga: Får man be bakom en person som tillåter Tawassul via rättfärdiga människor? Svar: Att en person skall vara imam fordrar att han är en god muslim sett till religion och uppförande. Han måste vara ett gott föredöme genom att hålla sig till Sunnah […]