84. Barn orsakar snålhet och feghet

Publicerad: 19.10.04 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/298) 84 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Hishâm skrev till mig, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: ”En dag sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag älskar ingen man i […]

18. Följeslagarinnan med omålade händer

8 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att lova honom trohetseden. Hon hade dock inte målade händer varför han inte accepterade hennes trohetsed förrän hon målat dem.”1 1Abû Dâwûd (2/190), via honom al-Bayhaqî (7/86) och at-Tabarânî (1/219/2/3918). Hadîthen är god eller autentisk och rapporteras […]

11. Följeslagerskans missfärgade kinder

´Â’ishahs hadîth hos Abû Dâwûd hade varit ett klart bevis för att kvinnan får visa ansikte och händer om det inte vore för att berättarkedjan är reducerad. Dock kan det sägas att den stärks av alla dess myckna håll som den återberättas från. al-Bayhaqî stärkte ju den just på grund av det skälet. Alltså utgör […]

Den tillåtna kondoleansvisiten

Fråga: ´Urwah berättade att när någon anhörig till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade dött, samlades kvinnorna för att sedermera gå sin väg och endast hennes familj och närmsta krets stannade kvar. Därefter bad hon om ett fat talbînah1 som kokades. Gröt tillagades också som hon hällde talbînah i. Hon sade: ”Ät av det. Jag hörde […]

Shî´ahs Khomeini om att följeslagarna är vidrigare än hundar och svin

Angående andra sekter inklusive Khawâridj som hatar Huset, så finns det inget bevis för att de är orena ehuru de får värre straff än de otrogna. Så om en myndighet skulle revoltera mot ´Alî på grund av makt eller något annat motiv, vilket exempelvis ´Â’ishah, az-Zubayr, Talhah och Mu´âwiyah gjorde, så fordrar det till synes […]

76. Mellan överdrift och underdrift

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: De älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus, är lojala mot det och månar om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning om det: ”Och mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er om Allâh gällande mitt hus. Jag påminner er […]

Därför blev Ibn ´Umar arg på sin son

Måhända undrar någon vad vi säger om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord: ”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett vad kvinnorna har hittat på skulle han förmenat dem moskén liksom israelernas kvinnor förmenades.” Jag sade till ´Amrah: ”Blev israelernas kvinnor förmenade moskén?” Hon sade: ”Ja.”1 Kanske var ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) förståelse […]

Det positiva med hycklarnas lögn om ´Â’ishah

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ”Det var en grupp av era egna som spred det illvilliga förtalet. Men anse inte detta som ett ont; nej, det är tvärtom ett gott för er!”1 De som spred lögnen, osanningen och påhittet var en […]

Vad är domen för att kvinnan visar sitt ansikte?

Fråga: Vad är domen för att kvinnan visar sitt ansikte? Svar: Det är inte tillåtet. Det är blygd framför män. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Ryttare brukade rida om oss när vi var tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Ihrâm. När de kom nära oss, drog var och en av oss […]

Förtal av ´Â’ishah är förtal av profeten

Allâh (´azza wa djall) sade: الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ”De dåliga kvinnorna är för de dåliga männen och de dåliga männen för de dåliga kvinnorna, liksom de goda kvinnorna är för de goda männen och de goda männen för de goda kvinnorna. De […]