Boken som gladde Ahmad bin Hanbal

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/197) Muhammad bin al-Qâsim sade: ”Jag sade till Abû Ya´qûb al-Marwazî i Bagdad: ”Du gjorde både Muhammad bin Aslam och Ahmad bin Hanbal sällskap. Vem var starkare, större och insiktsfullare i religionen?” Han svarade: ”Abû ´Abdillâh! Varför frågar du det? Om jag nämner Muhammad i […]

Bön i båt

532 – Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om mannen som sitter och ber i en båt. Han svarade: ”Om han kunde stå och be, föredrar jag att han tar om bönen.” 533 – Jag hörde Ahmad bli frågad om bön i båt. Han svarade: ”Han ska be stående om möjligt.”

Ahmad om frivillig bön efter ´Asr

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî berättade att han frågade Ahmad: ”Vad tycker du om personen som ber frivillig bön efter ´Asr medan solen ligger högt och är ljus?” Han svarade: ”Jag gör inte det, men inte heller fördömer jag personen som gör det.”

Han hyllar Ahl-ul-Bid´a och nedvärderar Ahl-us-Sunnah

Om du ser en person hylla onda människor och vilsna lärde, ska du veta att han är en trotsig syndare, osund och vilsen. Ty han hyllar dem bara för att han älskar dem och anser att de har rätt. Och om du ser en person hylla Ahl-us-Sunnah, liksom Imâm Ahmad och Ibn-ul-Mubârak, ska du veta […]

Nysning och vett och etikett

1811 – Jag frågade Ahmad om vad personen som nyser ska säga. Han svarade: الْحَمْدُ لله ”Lov och pris tillkommer Allâh.” Då skall det sägas till honom: يَرْحَمُكَ الله ”Må Allâh benåda dig.” Och han ska då säga: يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.” 1812 – Vi brukade sitta […]

Han ber inte

1757 – Jag hörde Ahmad säga: ”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Bön, allmosa, fasta och fromhet tillhör tron. Synder reducerar tron.” 1758 – Jag hörde Ahmad nämna Ibn ´Uyaynah och sade: ”Jag hörde honom säga att tron stiger och fördömde inte den som säger att den också sjunker.” 1759 – […]

Salafs metod enligt al-Bayhaqî

Vadالإستواء beträffar, så brukade våra tidigare kollegor (radhiya Allâhu ´anhum) varken tolka eller spekulera i ordet, precis som de förhöll sig till liknande sakfrågor. Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga: ”Vi […]

Då predikanten hyllar profeten

520 – Jag frågade om hur många Raka´ât man kan be innan och efter fredagsbönen. Ahmad sade: ”Vad gäller efter fredagsbönen, kan han både be två och fyra Raka´ât.” 521 – Jag frågade om det råder trängsel under fredagsbönen. Vad skall man göra om man varken klarar av att utföra Rukû´ eller Sudjûd? Han sade: […]

Inte obligatoriskt att slakta Udhhiyah

1628 – Jag hörde Ahmad bin frågad om Udhhiyah är obligatoiskt. Han svarade i form av: ”Jag säger inte att det är obligatoriskt, utan rekommenderat.” 1629 – Jag hörde Ahmad bli frågad om zoroastrierns slakt varvid han svarade: ”Hans slakt ska inte ätas.” Jag hörde Ahmad säga: ”Det är harmlöst att äta av fostret. Hur […]

Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”: ”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det får undersökas.” Jag har undersökt den […]

Alla ska till paradiset?

Dessa vilsna människor som förespråkar att straffet i helvetet är tillfälligt följs av sekten Qâdiyâniyyah. Faktum är att Qâdiyâniyyah går längre än så och fastslår att hedningar skall till och med stiga in i paradiset. Det konkretiserade Mahmûd Bashîr, son till deras störste lurendrejare Mirzâ Ghulâm Ahmad, i boken ”ad-Da´wah al-Ahmadiyyah”. Den som vill kan […]

Handtvättning innan måltid

De lärde har delade åsikter om handtvättning innan måltid; vissa anser det vara rekommenderat till skillnad från andra. Exempelvis rekommenderades handlingen inte av Sufyân ath-Thawrî. Faktum är att han föraktade den, rapporterade Abû Dâwûd. Ibn-ul-Qayyim sade: ”Båda åsikterna återberättas från Ahmad och andra. Den korrekta åsikten är att det inte är rekommenderat.” Det vill säga […]

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

Ingen annan Mahdî än ´Îsâ

77 – Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns ingen annan Mahdî än ´Îsâ.” Motsägelsefull. Denna hadîth utnyttjar Qâdiyâniyyah för att propagera sin falske profet Mirzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânîs profetskap. Denne man sade sig vara profet, därefter påstod han att han var ´Îsâ bin Maryam vars nedstigning innan Apokalypsen […]

Allmosor till judar och nasaréer

581 – Jag hörde Ahmad bli frågad om det är tillåtet att ge allmosor till judar och nasaréer. Han svarade: ”Ja, det är tillåtet så länge allmosorna inte är obligatoriska.”

Den måttligaste åsikten

591 – Djâbir berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ber en Rak´ah utan att läsa al-Fâtihah har inte bett så länge han inte befinner sig bakom imamen.” Svag. Hadîthen är dock autentisk utan tillägget ”så länge han inte befinner sig bakom imamen”. Den intygas av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

När Ahmad blev arg

1697 – Jag sade till Ahmad: ”Är personen som säger att Qur’ânen är skapad otrogen?” Han svarade: ”Jag säger att han är otrogen.” 1698 – Ahmad berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om Hans (ta´âlâ) ord: مَا يَكُونُ […]

Bilden ligger i huvudet

1676 – Jag hörde Ahmad säga: ”Bilden ligger i huvudet.” Muhammad bin Mahbûb berättade för oss: Wahayb berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bilden ligger i huvudet. När huvudet kapas upphävs bilden.” Ahmad berättade för oss: Ismâ´îl berättade för oss, från Khâlid, från ´Ikrimah som sade liknande. Ibn […]