2. Hadîth ”Islam kommer att råda så att affärsmän…”

135 – ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Islam kommer att råda så att affärsmän börjar färdas ute på haven och hästar brukas till kamp för Allâhs sak. Därefter uppstår ett folk som skall säga: ”Vem är bättre läsare än vi? Vem är kunnigare än […]

Indien under det brittiska imperiet

Med det sagt är Indien som vi bor i ett otroget land. Den muslimske makthavarens lag gäller inte alls i detta land. Inga muslimer eller skyddsskattebetalande hädare erhåller muslimers säkerhet. Nasaréerna och deras anhängare regerar hinderslöst. Att otrogna lagar råder innebär att de otrogna självständigt styr äganderätten, systemet, inkasseringen av fastighetsskatter, tullavgifter och skatter, åtgärderna […]

Vissa kunder får rabatt

Fråga: Jag är en affärsman och ger ibland vissa kunder rabatt. Är det tillåtet? Svar: Om du inte är orättvis mot andra, så är det inga problem, liksom marknadshandeln. På marknadshandeln får du ge rabatt till vissa till skillnad från andra. Det är inga problem. Dock får du inte ta betalt för mer än värdet […]

Affärsmannens allmosa på handelsvaror

Allmosa betalas inte på handelsvaror i den bemärkelsen att alla handelsvarors värde summeras efter ett helt år varefter 2.5% betalas på det värdet. Den allmosan nämns varken i Qur’ânen, Sunnah eller Salafs uttalanden. Däremot måste det sägas att oinskränkt allmosa skall betalas på dem, det vill säga en obestämd summa. Affärsmannen får nämligen betala vad […]

Kaka med vattenpipa

Fråga: Jag säljer sötsaker som jag bakar i mitt hem. En affärsman vill köpa dem för att servera dem tillsammans med vattenpipa. Får jag sälja dem till honom? Svar: Nej, i och med att han blandar dem med en förbjuden handling. Det är inte tillåtet. Så bistås han med falskhet. Samarbeta inte med honom: وَتَعَاوَنُواْ […]