Så blev Abû Bakr kalif

Det råder delade åsikter om hur Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat verkställdes: 1 – Vissa säger att det bekräftades enligt konkreta bevis. 2 – Andra menar att det bekräftades via abstrakta dito. Det korrekta är att han valdes till det. Då följeslagarna hade samlats under Banû Sâ’ids skärmtak kom ´Umar, ´Uthmân och Abû […]