Dahlâns magstarka lögner mot Ibn ´Abdil-Wahhâb

Dahlân sade: ”Att vissa lärde skall ha godkänt [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] an-Nadjdîs handlingar då han samlade alla beduiner till bön, förbjöd dem oförskämdheter och rövarstråt och kallade till Tawhîd var fel gjort eftersom det gav människorna ett skäl att tänka väl om honom. Inte visste de att han hade gjort Takfîr på 600 år av […]

Var är berättarkedjan, Dahlân?

Dahlân sade: ”Det har rapporterats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I början av mitt budskap besökte jag alla stammar i samband med vallfärden. Ingen besvarade mig på ett fulare och vidrigare sätt än Banû Hanîfah.”1 För det första krävs han på hadîthens berättarkedja. För det andra var Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb från […]

Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på oliktänkare

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på alla som inte höll med honom. Han sade: ”Han gjorde Takfîr på hela samfundet, lärda som olärda, varpå han bekrigade alla som inte höll med honom.” Detta bevisar en hänsynslös lögn och en fullkomlig oförskämdhet. Hadîthen säger: ”Till det […]

al-´Awnî och hans likars sjuka hjärtan

Fråga: Ni känner väl till denne vilsne Hâtim ash-Shârif eller vad han nu heter? Dessa dagar förtalar han ”ad-Durar as-Saniyyah” och påstår att den är grunden till Takfîr. Han anklagar Shaykh Abâ Butayn och Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för att vara Khawâridj. Vad säger ni om det? Svar: Den som förtalar [oklart ljud] kallets imamer […]

Vem är Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb?

Opponenten sade: ”Den här mannen har gjort lydnad till honom till islams sjätte pelare, vilket hans egne broder Shaykh Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb har sagt. Han ansåg att han förfelade och accepterade inte hans kall. Han förbjöd honom spilla blod och plundra.” Att hans broder Sulaymân skall ha uttalat sig på det viset är inga problem […]

Som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade samma metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Han kallade folket till Sunnah, vilket är ett berömvärt kall. Allâh vägleder och ärar av Sina slavar den Han vill till det. Om någon soldat i Shaykhens armé gjorde något som går emot Sunnah i kallets namn, som Takfîr på folk […]

al-Qanûdjî om Ibn ´Abdil-Wahhâbs dogm

Enligt pålitliga rapporteringar som jag har fått om Ahmad ash-Shahîd och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, förtjänar de inte att kritiseras eller fördömas ur ett föreskrivet perspektiv. Det enda som känns till om de båda är att de var rättfärdiga lärde, avhållsamma, fromma och rättvisa… Att de motarbetas av onda lärde skadar inte dem, ty de är […]

Bästa böcker om Tawhîd och mot avguderi

Sett till att det inte är läge för fördjupning, nöjer jag mig med att referera till några relevanta böcker så att alla som vill ha en sund dogm om Tawhîd och vetskap om avguderiets sorter och innovationernas typer kan hänvisa till dem. Den som gör det kommer förmodligen inte att bibehålla några tvivel inom ämnet […]

Stängda hjärtan och tillslutna ögon

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Typiskt blinda Ahl-ul-Bid´a

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Ivrig anklagelse mot Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

al-Ghumârîs Takfîr på Salafiyyûn?

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och är hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En […]

Ibn ´Âbidîns falska anklagelse

Många lärde beskyller Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb för otro och villfarelse. Antingen beror det på att de inte har korrekt kännedom om honom eller också beror det på lust och fanatism. Sanningen är att de saknar bevis från Qur’ânen och Sunnah för att Shaykhen skall vara otrogen eller ens vilsen. Ibn ´Âbidîn sade: ”Avsnitt om […]

ash-Shawkânî hyllar Ibn ´Abdil-Wahhâbs böcker

År 1215 skickade ledaren av Nadjd två volymer till vår ledare. En bestod av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avhandlingar. Alla uppmanade till uppriktig Tawhîd och varnade för avguderi som praktiseras av gravdyrkare. Avhandlingarna är bra och fulla av bevis ur Qur’ânen och Sunnah.

ash-Shawkânî rentvår Ibn ´Abdil-Wahhâb från Khawâridjs dogm

Det går många rykten vars äkthet bara Allâh känner till. Vissa människor påstod att han hade Khawâridjs dogm. Jag tror inte det stämmer eftersom ledaren från Nadjd och hela hans följe praktiserade det de hade lärt sig av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som var Hanbalî. Han studerade hadîth i Madînah och återvände sedermera till Nadjd och […]

al-Qanûdjîs hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâb

335 – Imâm och Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) Nadjd, dess ledare och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb kommer att nämnas längre fram i boken… 366 – General Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Su´ûd ash-Shawkânî sade i ”al-Badr at-Tâli´”: ”Han föddes cirka 1160 i Dar´iyyah i Nadjd. Han var general i sin faders armé. Hans farfar […]

ash-Shawkânîs hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâb

181 – Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Su´ûd Han föddes cirka 1160 i Dar´iyyah i Nadjd. Han var general i sin faders armé. Hans farfar Muhammad var hövding i sin stam. Det var till honom som Shaykh och ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, kallaren till Tawhîd och fördömaren av folk som tror på döda människor, […]

Klarar inte bevisa Ibn ´Abdil-Wahhâbs avvikelse i hans böcker

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) samtida lärde granskade hans böcker och kunde inte hitta något att fördöma dem för. Hans dogm är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs samstämmighet och hans rättsskola är Hanâbilahs. Han har ingen åsikt som avviker från de fyra rättsskolorna eller ens från hans rättsskolas imamer. Trots det är sanningen inte begränsad vid […]

Ignoranten om Satans horn från Nadjd

2246 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Makkah! Allâh! Välsigna vårt Madînah! Allâh! Välsigna vårt Levanten! Välsigna också vår Sâ´ och vår Mudd!” En man sade: ”Allâhs sändebud! Vårt Irak också.” Han vände sig bort från honom varpå mannen upprepade det två gånger till. Slutligen sade han: ”Där finns jordbävningar […]